ชื่อราคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง
SSF ~35.00+28.85 (469.11%)
BFIT ~32.85+6.00 (21.43%)
PE (C, NP)~0.06+0.01 (16.67%)
MORE ~0.17+0.02 (13.33%)
TFI (C, NP)~0.10+0.01 (11.11%)
BEAUTY ~2.26+0.16 (7.62%)
FLOYD ~1.78+0.12 (7.41%)
AEC ~0.33+0.02 (6.45%)
PROUD ~1.53+0.08 (5.52%)
AMANAH ~3.10+0.16 (5.37%)
PRECHA ~1.42-0.10 (-6.67%)
CPH ~4.00-0.30 (-6.98%)
NEP (C)~0.24-0.02 (-7.69%)
SYNEX ~7.34-0.80 (-10%)
JCKH (C)~0.33-0.04 (-10.81%)
JUTHA (C)~0.49-0.06 (-11.11%)
EIC ~0.04-0.01 (-20%)
T (C)~0.04-0.01 (-20%)
EFORL (C)~0.03-0.01 (-25%)
UWC ~0.03-0.01 (-25%)
ชื่อราคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขาย
M ~76.6599,253
SIAM ~1.909,900
QHHR ~9.959,900
TMI ~0.77988,500
BFIT ~32.859,808,218
QH ~2.639,790,271
PRECHA ~1.42976,700
TKN ~11.009,707,518
TPOLY ~3.159,700
FUTUREPF ~25.4096,800
THMUI ~0.7596,800
ABPIF ~4.8296,100
AKP ~1.28960,900
JMT ~19.929,607,798
TFG ~4.08960,302
MOONG ~4.389,602
TU ~15.249,599,094
AMC ~1.8195,900
ACG ~1.1495,500
JMART ~9.889,510,471
ชื่อราคาเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขาย
SRICHA ~7.7699,975
GSC ~0.73993,238
MBAX ~3.809,880
QHHR ~9.9598,505
SCI ~1.5097,893
ACC ~0.679,782
TNR ~8.859,735
PJW ~1.5196,338
JUTHA (C)~0.499,600
TTW ~13.4895,812,389
VRANDA ~8.72956,130
JAS ~6.4795,437,674
KKC ~0.879,540
TRUE ~5.2595,114,801
QHPF ~15.209,492,400
CPNCG ~14.88949,130
JMART ~9.8894,629,186
LOXLEY ~1.74945,949
VL ~1.44940,608
NEX ~2.389,365,074
ชื่อราคาเฉลี่ยRSI
SFP ~159.003.8
TRUBB ~0.676.09
TCOAT ~24.107.09
NEW ~47.2511.5
TMT ~4.4212.63
UEC ~0.9313.04
ACG ~1.1413.2
KTIS ~4.2214.19
WIIK ~0.9114.43
ASP ~1.7114.95
GPSC ~90.4080.91
COM7 ~28.9081.37
OSP ~44.0582.34
RPH ~7.7383.83
CNS ~2.4685.08
NC ~14.6086.75
BFIT ~32.8589.13
ROCK ~29.0094.19
CRYSTAL ~10.3895.16
SSF ~35.0097.01
ชื่อราคาเฉลี่ยปันผล
TOG ~5.00request uns%
MTC ~61.35request uns%
DRT ~6.01request uns%
PPP ~2.42request uns%
MK ~3.16request uns%
COM7 ~28.90request uns%
BKKCP ~13.88request uns%
POPF ~13.90request uns%
ACAP ~1.61request uns%
APCO ~3.32request uns%
AMATAR ~12.68request uns%
CIG ~0.22request uns%
LHHOTEL ~20.36request uns%
K ~1.00request uns%
L&E ~2.19request uns%
RICHY ~1.01request uns%
CPNREIT ~36.80request uns%
ALT ~2.20request uns%
ROJNA ~6.129.84%
THREL ~3.549.83%
20
P/E
ชื่อราคาเฉลี่ยP/E
NBC ~0.690.93
NEWS (C)~0.011.37
ALUCON ~159.0010.06
LHK ~3.1110.08
VNT ~24.2610.15
SCB ~114.3010.18
WP ~5.5110.18
PTTEP ~117.1010.19
PRIN ~1.5410.22
INET ~2.7810.23
AKP ~1.2810.30
KAMART ~4.5410.31
SYNEX ~7.3410.31
XO ~5.2410.31
TSR ~1.8110.37
SMIT ~4.4010.45
KSL ~2.0410.51
WHAUP ~7.0310.54
APCS ~3.9310.55
GPI ~1.8810.61