กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
16
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SMD Sideway 0
TTCL ลง 25.89
STARK ลง 26.4
TNDT Sideway 28.76
HPT ซึมลง 29.41
M-CHAI ลง 29.59
PTTGC ลง 29.85
YGG ซึมลง 32.35
SAK ซึมลง 32.76
NCAP ลง 33.02
JUBILE ลง 33.21
STA ลง 33.3
METCO Sideway 33.66
IVL ลง 34.13
TPCH ซึมลง 34.71
KTC ลง 34.81
55
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PSTC ขึ้น 69.09
LEO ซึมขึ้น 69.35
INTUCH ขึ้น 69.45
III Sideway 69.8
UEC ขึ้น 69.91
TTI ซึมขึ้น 70.01
AMATA ขึ้น 70.48
KWG ขึ้น 70.55
NINE ขึ้น 70.9
DIF ซึมขึ้น 71.04
BIZ ซึมขึ้น 71.2
SMT ซึมขึ้น 71.44
TBSP ขึ้น 71.58
BAFS ซึมขึ้น 71.66
MTI ซึมขึ้น 71.96
SNP ซึมขึ้น 72.25
LHPF ขึ้น 72.41
FTREIT ขึ้น 72.5
DTC ซึมขึ้น 72.66
sSET ซึมขึ้น 72.71
SICT ขึ้น 72.75
SRICHA ขึ้น 72.89
HREIT ขึ้น 73.08
IMPACT ซึมขึ้น 73.48
GVREIT ขึ้น 73.71
BANPU ขึ้น 73.88
SKR Sideway 74.19
SPF ซึมขึ้น 74.24
UPA ซึมขึ้น 74.33
W (C)Sideway 74.56
SR ขึ้น 74.98
CPNCG ขึ้น 75.97
PRIME Sideway 76.07
TRU ซึมขึ้น 76.43
CPNREIT ซึมขึ้น 76.59
BR ซึมขึ้น 76.84
DREIT ขึ้น 77.05
LHSC ซึมขึ้น 77.11
7UP ซึมขึ้น 77.35
WIN ขึ้น 77.58
FSS ซึมขึ้น 78.8
TVI ขึ้น 79.28
GPI ขึ้น 79.56
AKP ขึ้น 79.83
KUMWEL ซึมขึ้น 80.68
VIH ขึ้น 80.87
LANNA ซึมขึ้น 81.13
MVP ซึมขึ้น 81.61
BA ซึมขึ้น 82
QHHR ขึ้น 82.82
SF ขึ้น 84.5
ADD ซึมขึ้น 85.82
NCL ขึ้น 86.25
CHOTI ขึ้น 91.55
JTS ขึ้น 92.09