กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
13
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NOVA Sideway 11.11
SFP ลง 28.56
FUTUREPF ซึมลง 28.61
KEX ลง 29.78
ABPIF ซึมลง 30.1
BGRIM ลง 30.11
SPRIME ลง 30.93
PACO ซึมลง 31.95
B-WORK ลง 32.6
BAM ลง 33.64
MONO ซึมลง 33.77
KGI (XD)Sideway 34.47
TOP ลง 34.83
86
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KASET ขึ้น 69.06
METCO ขึ้น 69.12
AGE ซึมขึ้น 69.19
VPO ขึ้น 69.44
PSL ขึ้น 69.58
MFC ซึมขึ้น 69.59
DCC ขึ้น 69.71
CAZ ขึ้น 69.85
TWPC ขึ้น 70.1
IMH ขึ้น 70.2
SAM ขึ้น 70.34
FE ซึมขึ้น 70.36
UKEM ขึ้น 70.72
SYNEX ซึมขึ้น 70.79
ASIAN ซึมขึ้น 70.84
CSR ขึ้น 70.9
FMT ซึมขึ้น 71.03
PLANET Sideway 71.09
AKR ขึ้น 71.14
RCL ขึ้น 71.22
ACG ขึ้น 71.36
INOX ขึ้น 71.4
SE ขึ้น 71.56
TWP Sideway 71.71
AIT ซึมขึ้น 71.72
MANRIN ซึมขึ้น 71.73
CPW ขึ้น 71.89
PDJ ซึมขึ้น 71.93
JWD ขึ้น 72.26
VNG ซึมขึ้น 72.62
FLOYD ขึ้น 72.72
TSTH ขึ้น 72.97
SPVI ขึ้น 73.34
TPA ซึมขึ้น 73.37
SAMTEL ซึมขึ้น 73.81
OCEAN ขึ้น 73.96
TAKUNI ขึ้น 74.27
PRAKIT ซึมขึ้น 74.34
SVOA ขึ้น 74.39
SENA ซึมขึ้น 74.5
SSF ขึ้น 74.72
GREEN ขึ้น 74.74
AEC (C)ซึมขึ้น 75.25
K ขึ้น 75.42
SUTHA ขึ้น 75.48
TNP ขึ้น 75.64
SE-ED ขึ้น 75.89
SAMART ซึมขึ้น 76.02
PAF ซึมขึ้น 76.08
SIAM ซึมขึ้น 76.45
TYCN ขึ้น 76.79
COM7 ขึ้น 76.84
TMT (XD)ซึมขึ้น 77.03
TEAM ขึ้น 77.32
GEL ซึมขึ้น 77.49
KUN ขึ้น 77.71
BCH ขึ้น 77.87
BM ซึมขึ้น 77.94
TNDT ซึมขึ้น 77.95
RT ขึ้น 78.22
IT ขึ้น 78.24
CSP ขึ้น 78.38
DOHOME ขึ้น 79.08
TPCH ขึ้น 79.27
SMIT ขึ้น 79.47
INTUCH ขึ้น 80.12
B52 (C)ขึ้น 80.19
GRAMMY ซึมขึ้น 80.27
WGE ขึ้น 80.86
KCM ขึ้น 81.36
BFIT ขึ้น 81.39
DTCI ซึมขึ้น 81.56
CCET ขึ้น 81.62
SCM ขึ้น 82
MORE ซึมขึ้น 82.65
MBAX ขึ้น 83.14
SMART ขึ้น 84.02
NEW Sideway 84.15
CHAYO ขึ้น 84.9
AMARIN ซึมขึ้น 85.07
UBIS ขึ้น 85.38
JTS ขึ้น 85.48
SAAM ขึ้น 87.9
THE ขึ้น 88.73
TM ขึ้น 90.7
CEN ขึ้น 93.73