หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> TTA
TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเฉลี่ย ~17.80 
P/E
N.A.
P/BV
1.94
ปันผล
0.11%
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

หมวดหมู่บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์
มูลค่าตามราคาตลาด32,804,362,152
รายงานล่าสุด 03/2021บริษัทกำไร 0.10 บ. / หุ้น

โซนเขียวคือมีโอกาสขึ้น โซนแดงคือมีโอกาสลง

3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 56.61
กราฟมุมมอง โดย AI
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!