30 สิงหาคม 2021

สรุป Biglot วันที่ 30/08/21 มีหุ้น 24ตัว / รวม 58 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Val […]
1 กันยายน 2021

สรุป Biglot วันที่ 01/09/21 มีหุ้น 31ตัว / รวม 46 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระด […]
8 กันยายน 2021

สรุป Biglot วันที่ 08/09/21 มีหุ้น 11ตัว / รวม 18 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระด […]
14 กันยายน 2021

สรุป Biglot วันที่ 14/09/21 มีหุ้น 22ตัว / รวม 23 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระด […]