หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> TNDT
TNDT
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 21/09 3.00
(-0.06)
P/E
30.66
P/BV
0.66
ปันผล
0%
tndt ทำธุรกิจบริการการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผล ด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (ndt) ซึ่งไม่ทำลายชิ้นงานให้ผิดไปจากก่อนการทดสอบ เป็นเทคนิคที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย สามารถใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งการแพทย์ การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมทางสุขอนามัย อาชีวอนามัย ฯลฯ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อการรับรอง แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด ซึ่งบริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจบริการเพื่อความปลอดภัยทางวิศวกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง นอกจากนี้ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise - se) ด้วยเกี่ยวข้องกับชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกเหนือจากนั้นยังสามารถขยายธุรกิจบริการไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้โดยง่าย หากภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆ มีโอกาสเติบโต

หมวดหมู่บริการ >> MAI
มูลค่าตามราคาตลาด300,000,000
รายงานล่าสุด 06/2020บริษัทขาดทุน
-0.05501 บ. / หุ้น
--- 0.001,0.02---
--- 0.001,0.04---
--- 0.001,0.07---
--- 0.001,0.1---
--- 0.01,0.13---
--- 0.01,0.15---
3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 45.92
กราฟมุมมอง โดย AI
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!