หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> PDG
PDG
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 22/01 3.46
(-0.04)
P/E
10.85
P/BV
1.57
ปันผล
5.78%
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด polyethylene terephthalate ("ขวด pet") กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด pet ไปใช้งาน ได้แก่ 1)กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด pet สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด 2)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด pet สำหรับน้ำมันพืช 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด pet สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และ 4)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด pet สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI
มูลค่าตามราคาตลาด934,200,000
รายงานล่าสุด 09/2020บริษัทกำไร 0.28538 บ. / หุ้น

โซนเขียวคือมีโอกาสขึ้น โซนแดงคือมีโอกาสลง

3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 50.41
กราฟมุมมอง โดย AI
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!