หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> LPN
LPN
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเฉลี่ย ~5.47 
P/E
12.85
P/BV
0.70
ปันผล
25.45%
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น (focus) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง ในราคาที่สามารถครอบครองได้ (affordable price) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด lpn design ซึ่งคำนึงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (product value) การพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุน และยังคงสามารถควบคุมราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (economy of scale) ประกอบกับกระบวนการในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่เน้นความรวดเร็ว (economy of speed) และการสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ ?ชุมชนน่าอยู่? (livable community) ซึ่งเป็นคุณค่าด้านการบริการ (services value) ที่สามารถสร้างความประทับใจก่อให้เกิดความผูกพันต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัยใน ?ชุมชนลุมพินี?

หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด8,116,343,224
รายงานล่าสุด 03/2021บริษัทกำไร 0.08449 บ. / หุ้น

โซนเขียวคือมีโอกาสขึ้น โซนแดงคือมีโอกาสลง

3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 58.29
กราฟมุมมอง โดย AI
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!