หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> DIF
DIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ราคาเฉลี่ย ~12.72 
P/E
-
P/BV
0.78
ปันผล
8.16%
กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (tuc) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจำนวน 6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (bfkt) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (awc) เสาโทรคมนาคมของ awc ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ bfkt และเสาโทรคมนาคมของ awc จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา hspa และระบบใยแก้วนำแสง และระบบบอรดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด

หมวดหมู่เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มูลค่าตามราคาตลาด136,085,167,936
รายงานล่าสุด 03/2021

โซนเขียวคือมีโอกาสขึ้น โซนแดงคือมีโอกาสลง

3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 64.51
กราฟมุมมอง โดย AI
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!