หน้าแรก >> บริการ >> บริการเฉพาะกิจ >> BWG
BWG
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 21/01 0.53
(0.00)
P/E
N.A.
P/BV
0.61
ปันผล
0%
ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

หมวดหมู่บริการ >> บริการเฉพาะกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด2,200,093,017
รายงานล่าสุด 09/2020บริษัทขาดทุน
-0.0319 บ. / หุ้น

โซนเขียวคือมีโอกาสขึ้น โซนแดงคือมีโอกาสลง

3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 57.2
กราฟมุมมอง โดย AI
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!