หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> AKP
AKP
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
ราคาเฉลี่ย ~1.16 
P/E
21.29
P/BV
0.76
ปันผล
3.2%
ได้รับสิทธิเข้าบริหารและประกอบการศูนย์บริหาร จัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ("ศูนย์ฯ") จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 20 ปีนับแต่วันลงนามในสัญญา คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2571 และมีสิทธิขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี โดยเป็นการ spin off มาจาก bwg

หมวดหมู่บริการ >> MAI
มูลค่าตามราคาตลาด404,000,000
รายงานล่าสุด 09/2020บริษัทกำไร 0.025 บ. / หุ้น

โซนเขียวคือมีโอกาสขึ้น โซนแดงคือมีโอกาสลง

3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI 74.94
กราฟมุมมอง โดย AI
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!