สรุป Biglot วันที่ 14/10/21 มีหุ้น 14ตัว / รวม 23 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 14/10/21 มีหุ้น 14ตัว / รวม 23 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
XPG-F 3 ครั้ง
207,369,000 หุ้น

725,791,500 บ.
3.50
CPALL 3 ครั้ง
1,100,000 หุ้น

70,412,500 บ.
64.01
TRUE 1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

43,400,000 บ.
4.34
BANPU-F 2 ครั้ง
2,921,177 หุ้น

39,435,890 บ.
13.50
BGRIM 2 ครั้ง
477,000 หุ้น

20,867,200 บ.
43.75
AOT 1 ครั้ง
200,000 หุ้น

13,550,000 บ.
67.75
RAM 1 ครั้ง
51,169 หุ้น

7,214,830 บ.
141.00
BDMS
1 ครั้ง
300,000 หุ้น

6,795,000 บ.
22.65
BDMS
1 ครั้ง
300,000 หุ้น

6,795,000 บ.
22.65
IRPC 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

4,700,000 บ.
4.70
CMO 2 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

4,400,000 บ.
2.20
KBANK 1 ครั้ง
25,000 หุ้น

3,512,500 บ.
140.50
AQ
3 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

460,000 บ.
0.05
AQ
1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

141,000 บ.
0.05