สรุป Biglot วันที่ 30/09/21 มีหุ้น 30ตัว / รวม 41 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 30/09/21 มีหุ้น 30ตัว / รวม 41 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
KCE 3 ครั้ง
1,600,000 หุ้น

126,000,000 บ.
78.75
IMPACT 1 ครั้ง
4,725,800 หุ้น

87,427,300 บ.
18.50
RAM 2 ครั้ง
500,160 หุ้น

70,522,560 บ.
141.00
HEMP
1 ครั้ง
71,000,000 หุ้น

42,600,000 บ.
0.60
HEMP
1 ครั้ง
71,000,000 หุ้น

42,600,000 บ.
0.60
HEMP
1 ครั้ง
71,000,000 หุ้น

42,600,000 บ.
0.60
HEMP
1 ครั้ง
71,000,000 หุ้น

42,600,000 บ.
0.60
BKI 1 ครั้ง
128,500 หุ้น

35,980,000 บ.
280.00
DITTO 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

34,200,000 บ.
17.10
BBL 3 ครั้ง
261,200 หุ้น

30,429,800 บ.
116.50
BPP 1 ครั้ง
1,530,000 หุ้น

29,070,000 บ.
19.00
MEGA 1 ครั้ง
563,600 หุ้น

27,932,860 บ.
49.56
BANPU 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

23,000,000 บ.
11.50
GPSC 2 ครั้ง
275,900 หุ้น

20,930,450 บ.
75.86
CMO 1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

14,500,000 บ.
1.45
CBG 1 ครั้ง
107,700 หุ้น

12,924,000 บ.
120.00
CPF 1 ครั้ง
377,000 หุ้น

9,975,420 บ.
26.46
BANP13P2201A 2 ครั้ง
35,000,000 หุ้น

7,400,000 บ.
0.21
OR 2 ครั้ง
221,100 หุ้น

6,080,250 บ.
27.50
HMPRO 2 ครั้ง
427,900 หุ้น

5,819,440 บ.
13.60
SAWAD 3 ครั้ง
74,400 หุ้น

4,687,200 บ.
63.00
GSC 1 ครั้ง
1,500,000 หุ้น

3,000,000 บ.
2.00
TRUE 1 ครั้ง
500,000 หุ้น

1,900,000 บ.
3.80
BANP13P2112A 1 ครั้ง
15,000,000 หุ้น

900,000 บ.
0.06
EGCO 1 ครั้ง
2,400 หุ้น

417,600 บ.
174.00
MAJOR 1 ครั้ง
10,600 หุ้น

228,960 บ.
21.60
SAT 1 ครั้ง
10,400 หุ้น

205,920 บ.
19.80
BDMS-F 1 ครั้ง
98 หุ้น

2,230 บ.
22.80
HMPRO-F 1 ครั้ง
59 หุ้น

800 บ.
13.60
MINT-F 1 ครั้ง
12 หุ้น

380 บ.
31.50