สรุป Biglot วันที่ 22/09/21 มีหุ้น 38ตัว / รวม 74 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 22/09/21 มีหุ้น 38ตัว / รวม 74 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
KTC 4 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

620,000,000 บ.
62.00
BEC 1 ครั้ง
25,000,000 หุ้น

320,000,000 บ.
12.80
CPALL-F 1 ครั้ง
2,147,700 หุ้น

137,452,800 บ.
64.00
RAM 20 ครั้ง
833,000 หุ้น

117,453,000 บ.
141.00
EE 1 ครั้ง
74,000,000 หุ้น

88,800,000 บ.
1.20
SPC 1 ครั้ง
1,200,000 หุ้น

66,960,000 บ.
55.80
OTO 1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

58,500,000 บ.
11.70
TRUE 2 ครั้ง
15,000,000 หุ้น

55,200,000 บ.
3.68
MVP-W1 3 ครั้ง
16,260,850 หุ้น

39,026,040 บ.
2.40
HMPRO 2 ครั้ง
2,008,500 หุ้น

28,575,000 บ.
14.23
STARK 2 ครั้ง
6,000,000 หุ้น

26,760,000 บ.
4.46
OR 1 ครั้ง
897,000 หุ้น

25,564,500 บ.
28.50
SAWAD 2 ครั้ง
314,400 หุ้น

21,222,000 บ.
67.50
GLOBAL 1 ครั้ง
956,400 หุ้น

19,988,760 บ.
20.90
KCE 2 ครั้ง
200,000 หุ้น

16,350,000 บ.
81.75
S & J 1 ครั้ง
587,108 หุ้น

15,118,030 บ.
25.75
KBANK 2 ครั้ง
94,500 หุ้น

11,529,000 บ.
122.00
PTT13C2201A 3 ครั้ง
60,000,000 หุ้น

10,800,000 บ.
0.18
AOT 1 ครั้ง
150,000 หุ้น

9,337,500 บ.
62.25
SCC 2 ครั้ง
17,800 หุ้น

7,331,970 บ.
411.91
MINT 2 ครั้ง
212,000 หุ้น

6,837,000 บ.
32.25
EA 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

6,450,000 บ.
64.50
TVO 1 ครั้ง
200,000 หุ้น

6,300,000 บ.
31.50
ADVANC 1 ครั้ง
20,000 หุ้น

3,940,000 บ.
197.00
STEC 1 ครั้ง
300,000 หุ้น

3,870,000 บ.
12.90
TTB 1 ครั้ง
2,916,200 หุ้น

3,149,500 บ.
1.08
W 1 ครั้ง
640,000 หุ้น

3,008,000 บ.
4.70
DELTA 1 ครั้ง
3,800 หุ้น

1,801,200 บ.
474.00
BANPU 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

1,250,000 บ.
12.50
CPF 1 ครั้ง
37,900 หุ้น

994,880 บ.
26.25
SCGP 1 ครั้ง
15,000 หุ้น

948,750 บ.
63.25
STGT 1 ครั้ง
28,100 หุ้น

913,250 บ.
32.50
NEWS
2 ครั้ง
8,000,000 หุ้น

356,000 บ.
0.04
NEWS
2 ครั้ง
8,000,000 หุ้น

356,000 บ.
0.04
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

225,000 บ.
0.04
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

225,000 บ.
0.04
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

225,000 บ.
0.04
NEWS
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

215,000 บ.
0.04