สรุป Short sale วันที่ 15/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 15/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DELTA 817,100 หุ้น
472,137,000 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
577.82
AOT 5,331,400 หุ้น
330,016,500 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
61.90
INTUCH 3,567,500 หุ้น
285,606,725 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
80.06
CPALL 4,479,700 หุ้น
281,970,200 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
62.94
PTT 6,110,300 หุ้น
239,307,250 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
39.16
KCE 2,055,700 หุ้น
164,820,150 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
80.18
OR 5,146,200 หุ้น
148,036,425 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
28.77
PTTEP 1,303,800 หุ้น
145,898,050 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
111.90
KBANK 1,139,100 หุ้น
139,697,700 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
122.64
ADVANC 716,100 หุ้น
136,681,450 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
190.87
PTTGC 2,167,600 หุ้น
131,002,050 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
60.44
COM7 1,649,800 หุ้น
117,807,500 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
71.41
BDMS 5,158,100 หุ้น
115,169,130 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
22.33
SCC 275,700 หุ้น
114,914,000 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
416.81
HANA 1,512,000 หุ้น
113,628,050 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
75.15
IVL 2,294,100 หุ้น
101,211,000 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
44.12
SAWAD 1,399,400 หุ้น
99,480,100 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
71.09
CPN 1,764,400 หุ้น
93,576,725 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
53.04
CBG 716,400 หุ้น
92,702,900 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
129.40
MINT 2,803,800 หุ้น
91,700,850 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
32.71
STA 2,644,300 หุ้น
89,981,100 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
34.03
GULF 2,172,900 หุ้น
88,202,350 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
40.59
TOP 1,686,000 หุ้น
85,402,700 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
50.65
AMATA 4,390,000 หุ้น
81,660,940 บ.
0.38% ของหุ้นที่มี
18.60
MTC 1,245,300 หุ้น
79,037,600 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
63.47
BAM 3,919,900 หุ้น
73,477,560 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
18.74
GPSC 885,900 หุ้น
70,449,450 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
79.52
SCGP 930,800 หุ้น
60,969,150 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
65.50
IRPC 15,087,300 หุ้น
60,642,464 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
4.02
BANPU 4,765,500 หุ้น
60,517,900 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
12.70
BGRIM 1,399,100 หุ้น
59,829,875 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
42.76
HMPRO 4,263,300 หุ้น
59,733,730 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
14.01
BTS 6,225,800 หุ้น
58,521,730 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
9.40
STGT 1,665,000 หุ้น
56,067,475 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
33.67
LH 6,885,200 หุ้น
55,590,400 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
8.07
TU 2,481,600 หุ้น
53,510,280 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
21.56
BEM 5,617,200 หุ้น
48,981,565 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
8.72
EA 720,200 หุ้น
47,117,750 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
65.42
BH 331,300 หุ้น
43,188,300 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
130.36
SCB 378,900 หุ้น
39,216,150 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
103.50
CRC 1,171,200 หุ้น
38,979,025 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
33.28
KTC 597,900 หุ้น
37,962,300 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
63.49
BCH 1,725,500 หุ้น
37,231,790 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
21.58
PSL 1,626,500 หุ้น
37,018,290 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
22.76
AWC 8,435,900 หุ้น
36,178,532 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
4.29
OSP 1,012,200 หุ้น
35,263,150 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
34.84
CHG 8,983,500 หุ้น
32,048,060 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
3.57
TRUE 8,605,100 หุ้น
28,635,442 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
3.33
TTA 1,774,200 หุ้น
27,980,120 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
15.77
TVO 877,000 หุ้น
27,886,975 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
31.80

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 15/09/21 ที่ติดอันดับ 9 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DOD 196,700 หุ้น
2,409,470 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
12.25
BOL 146,700 หุ้น
1,519,070 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
10.35
AIE 827,800 หุ้น
1,244,837 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
1.50
XO 56,000 หุ้น
1,197,170 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
21.38
TPCH 34,900 หุ้น
401,350 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
11.50
AU 24,000 หุ้น
256,060 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.67
AUCT 23,200 หุ้น
225,040 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.70
NETBAY 5,400 หุ้น
143,925 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
26.65
FSMART 4,800 หุ้น
50,880 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.60