สรุป Biglot วันที่ 15/09/21 มีหุ้น 22ตัว / รวม 31 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 15/09/21 มีหุ้น 22ตัว / รวม 31 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
KBANK 3 ครั้ง
1,413,600 หุ้น

173,159,200 บ.
122.50
HMPRO-F
1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

130,000,000 บ.
13.00
HMPRO-F
1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

130,000,000 บ.
13.00
SUC 1 ครั้ง
3,450,000 หุ้น

110,400,000 บ.
32.00
KTB 1 ครั้ง
3,496,000 หุ้น

38,456,000 บ.
11.00
CPF 6 ครั้ง
813,000 หุ้น

21,341,250 บ.
26.25
STA 2 ครั้ง
527,500 หุ้น

18,060,000 บ.
34.24
WHA 1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

16,100,000 บ.
3.22
BANPU 1 ครั้ง
1,004,300 หุ้น

12,754,610 บ.
12.70
BAM 1 ครั้ง
600,000 หุ้น

11,280,000 บ.
18.80
CBG 1 ครั้ง
84,500 หุ้น

10,942,750 บ.
129.50
CPNREIT 1 ครั้ง
500,000 หุ้น

10,225,000 บ.
20.45
SPALI 1 ครั้ง
255,900 หุ้น

5,297,130 บ.
20.70
AOT13C2112A 2 ครั้ง
15,000,000 หุ้น

4,050,000 บ.
0.27
TOP 1 ครั้ง
77,500 หุ้น

3,933,120 บ.
50.75
PTT 1 ครั้ง
88,200 หุ้น

3,439,800 บ.
39.00
CPALL 1 ครั้ง
53,900 หุ้น

3,409,180 บ.
63.25
ICHI 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

1,130,000 บ.
11.30
AOT 1 ครั้ง
16,000 หุ้น

988,000 บ.
61.75
BBL 1 ครั้ง
8,700 หุ้น

978,750 บ.
112.50
STGT 1 ครั้ง
28,600 หุ้น

972,400 บ.
34.00
SUN 1 ครั้ง
10,000 หุ้น

78,000 บ.
7.80