สรุป Short sale วันที่ 14/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 14/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DELTA 628,900 หุ้น
383,717,800 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
610.14
PTT 7,345,900 หุ้น
284,538,525 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
38.73
CPALL 4,181,100 หุ้น
260,975,225 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
62.42
AOT 3,902,900 หุ้น
243,938,550 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
62.50
BEM 24,443,900 หุ้น
213,904,865 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
8.75
ADVANC 1,058,200 หุ้น
202,641,400 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
191.50
INTUCH 2,406,500 หุ้น
192,551,250 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
80.01
CPF 6,975,500 หุ้น
183,106,875 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
26.25
PTTGC 3,003,900 หุ้น
182,342,400 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
60.70
KCE 2,122,900 หุ้น
167,701,925 บ.
0.18% ของหุ้นที่มี
79.00
CBG 1,288,300 หุ้น
167,422,950 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
129.96
IVL 3,743,300 หุ้น
165,517,900 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
44.22
KBANK 1,195,500 หุ้น
147,017,650 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
122.98
LH 17,077,300 หุ้น
138,936,645 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
8.14
MTC 2,172,900 หุ้น
136,860,325 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
62.99
GPSC 1,641,700 หุ้น
130,470,000 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
79.47
GULF 3,167,700 หุ้น
129,764,500 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
40.96
SCC 307,400 หุ้น
127,247,200 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
413.95
HANA 1,719,200 หุ้น
126,615,325 บ.
0.21% ของหุ้นที่มี
73.65
STA 3,511,200 หุ้น
121,887,375 บ.
0.23% ของหุ้นที่มี
34.71
SCB 1,125,300 หุ้น
117,252,950 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
104.20
BDMS 5,069,500 หุ้น
113,473,830 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
22.38
SCGP 1,613,600 หุ้น
106,205,125 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
65.82
PTTEP 950,500 หุ้น
105,150,650 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
110.63
BTS 9,969,200 หุ้น
93,775,955 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
9.41
EA 1,418,700 หุ้น
92,880,350 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
65.47
SAWAD 1,321,300 หุ้น
92,724,825 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
70.18
IRPC 18,860,600 หุ้น
74,942,252 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
3.97
TOP 1,460,300 หุ้น
72,679,625 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
49.77
BGRIM 1,640,300 หุ้น
70,468,375 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
42.96
BBL 595,700 หุ้น
67,079,500 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
112.61
STGT 1,964,500 หุ้น
66,448,475 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
33.82
JMT 1,333,800 หุ้น
65,636,025 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
49.21
PSL 2,645,000 หุ้น
61,597,670 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
23.29
MINT 1,876,400 หุ้น
61,299,775 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
32.67
CPN 1,128,300 หุ้น
60,587,100 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
53.70
GUNKUL 12,573,000 หุ้น
60,561,538 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
4.82
BCH 2,771,600 หุ้น
59,979,230 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
21.64
PTG 3,243,700 หุ้น
59,333,870 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
18.29
SUPER 59,332,300 หุ้น
58,430,542 บ.
0.22% ของหุ้นที่มี
0.98
HMPRO 4,080,800 หุ้น
57,536,850 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
14.10
TRUE 16,879,800 หุ้น
57,128,838 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
3.38
AMATA 2,867,900 หุ้น
51,695,790 บ.
0.25% ของหุ้นที่มี
18.03
OSP 1,471,900 หุ้น
51,268,450 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
34.83
BANPU 4,076,300 หุ้น
51,091,950 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
12.53
TTA 3,052,200 หุ้น
49,159,440 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
16.11
CHG 13,555,600 หุ้น
48,138,444 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
3.55
DTAC 1,101,000 หุ้น
42,563,300 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
38.66
TU 1,929,100 หุ้น
41,596,520 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
21.56
OR 1,413,000 หุ้น
41,330,250 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
29.25

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 14/09/21 ที่ติดอันดับ 8 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
XO 106,800 หุ้น
2,338,160 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
21.89
DOD 113,700 หุ้น
1,409,880 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
12.40
AIE 747,400 หุ้น
1,118,589 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
1.50
TPCH 61,200 หุ้น
703,800 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
11.50
FSMART 43,700 หุ้น
468,130 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.71
AUCT 46,600 หุ้น
446,740 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.59
AU 19,400 หุ้น
209,520 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.80
NETBAY 7,400 หุ้น
196,100 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
26.50