สรุป Biglot วันที่ 14/09/21 มีหุ้น 22ตัว / รวม 23 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 14/09/21 มีหุ้น 22ตัว / รวม 23 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
PJW 1 ครั้ง
11,000,000 หุ้น

52,800,000 บ.
4.80
SPA 1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

37,500,000 บ.
7.50
TFFIF 1 ครั้ง
4,000,000 หุ้น

30,200,000 บ.
7.55
FTREIT 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

25,600,000 บ.
12.80
NCL 1 ครั้ง
4,200,000 หุ้น

19,152,000 บ.
4.56
IMPACT 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

18,500,000 บ.
18.50
DELTA 1 ครั้ง
30,000 หุ้น

17,700,000 บ.
590.00
HANA 1 ครั้ง
150,000 หุ้น

11,100,000 บ.
74.00
CPALL 1 ครั้ง
150,000 หุ้น

9,450,000 บ.
63.00
PTTEP 1 ครั้ง
70,000 หุ้น

7,840,000 บ.
112.00
CBG 1 ครั้ง
60,000 หุ้น

7,800,000 บ.
130.00
BDMS 1 ครั้ง
300,000 หุ้น

6,720,000 บ.
22.40
KTC 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

6,300,000 บ.
63.00
OR 1 ครั้ง
162,600 หุ้น

4,715,400 บ.
29.00
BANP13C2201A 2 ครั้ง
16,212,200 หุ้น

4,401,540 บ.
0.27
BH 1 ครั้ง
30,000 หุ้น

3,930,000 บ.
131.00
CPN 1 ครั้ง
55,200 หุ้น

3,115,490 บ.
56.44
S5013C2109F 1 ครั้ง
15,502,500 หุ้น

2,945,470 บ.
0.19
KBANK 1 ครั้ง
22,100 หุ้น

2,707,250 บ.
122.50
SVH 1 ครั้ง
4,800 หุ้น

1,948,800 บ.
406.00
BBL 1 ครั้ง
8,600 หุ้น

971,800 บ.
113.00
TOP 1 ครั้ง
17,400 หุ้น

878,700 บ.
50.50