สรุป Short sale วันที่ 13/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 13/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
EA 4,886,200 หุ้น
323,088,325 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
66.12
HANA 3,789,500 หุ้น
282,676,950 บ.
0.47% ของหุ้นที่มี
74.59
PTT 7,109,300 หุ้น
270,995,700 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
38.12
DELTA 308,500 หุ้น
221,005,600 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
716.39
STA 5,663,500 หุ้น
204,081,975 บ.
0.37% ของหุ้นที่มี
36.03
ADVANC 1,010,900 หุ้น
193,726,450 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
191.64
KCE 2,396,200 หุ้น
190,511,850 บ.
0.20% ของหุ้นที่มี
79.51
CBG 1,115,500 หุ้น
143,408,850 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
128.56
KBANK 1,162,500 หุ้น
141,782,500 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
121.96
BTS 14,163,000 หุ้น
132,152,395 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
9.33
IVL 2,987,000 หุ้น
131,007,325 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
43.86
MTC 1,982,900 หุ้น
125,020,000 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
63.05
AOT 2,025,100 หุ้น
124,451,050 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
61.45
GULF 2,756,600 หุ้น
113,231,600 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
41.08
SCC 271,700 หุ้น
112,750,200 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
414.98
CPALL 1,762,700 หุ้น
109,168,475 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
61.93
BEM 11,744,300 หุ้น
100,876,155 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
8.59
STGT 2,868,100 หุ้น
99,618,275 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
34.73
PTTGC 1,590,600 หุ้น
95,688,700 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
60.16
BDMS 3,870,300 หุ้น
87,138,540 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
22.51
GPSC 1,075,500 หุ้น
85,412,350 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
79.42
PTTEP 795,300 หุ้น
85,328,950 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
107.29
COM7 1,115,100 หุ้น
82,229,325 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
73.74
SCB 759,700 หุ้น
78,872,850 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
103.82
MINT 2,310,600 หุ้น
74,831,325 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
32.39
HMPRO 5,136,000 หุ้น
71,450,750 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
13.91
INTUCH 863,100 หุ้น
71,202,875 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
82.50
TOP 1,421,300 หุ้น
69,564,800 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
48.94
CPN 1,283,700 หุ้น
68,373,950 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
53.26
TU 3,128,200 หุ้น
67,272,040 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
21.51
BGRIM 1,305,800 หุ้น
56,130,400 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
42.99
LH 6,895,600 หุ้น
55,624,925 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
8.07
JMART 1,262,200 หุ้น
54,137,725 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
42.89
SAWAD 767,800 หุ้น
53,268,900 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
69.38
TQM 466,100 หุ้น
50,551,200 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
108.46
DTAC 1,282,100 หุ้น
49,786,200 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
38.83
OR 1,655,200 หุ้น
48,000,800 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
29.00
TCAP 1,292,800 หุ้น
44,889,875 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
34.72
BANPU 3,529,100 หุ้น
43,688,270 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
12.38
RATCH 928,400 หุ้น
42,185,850 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
45.44
MAJOR 1,890,900 หุ้น
41,135,210 บ.
0.21% ของหุ้นที่มี
21.75
PTG 2,227,100 หุ้น
39,894,800 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
17.91
PSL 1,710,900 หุ้น
39,534,690 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
23.11
IRPC 9,954,200 หุ้น
38,989,642 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
3.92
KTC 599,100 หุ้น
38,104,000 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
63.60
BBL 333,100 หุ้น
37,465,400 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
112.47
CPF 1,411,500 หุ้น
37,204,275 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
26.36
SUPER 36,289,200 หุ้น
35,926,308 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
0.99
CHG 9,754,700 หุ้น
35,111,986 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
3.60
SCGP 515,600 หุ้น
34,042,550 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
66.03

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 13/09/21 ที่ติดอันดับ 8 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
AIE 1,302,800 หุ้น
1,903,478 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
1.46
DOD 113,100 หุ้น
1,413,750 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
12.50
XO 24,700 หุ้น
526,510 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
21.32
TPCH 34,000 หุ้น
392,110 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
11.53
AUCT 39,800 หุ้น
376,590 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.46
NETBAY 12,200 หุ้น
324,225 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
26.58
FSMART 29,200 หุ้น
307,080 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.52
AU 18,000 หุ้น
187,280 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.40