สรุป Biglot วันที่ 13/09/21 มีหุ้น 26ตัว / รวม 31 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 13/09/21 มีหุ้น 26ตัว / รวม 31 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
NVD 2 ครั้ง
62,300,000 หุ้น

156,996,000 บ.
2.52
STA 1 ครั้ง
1,880,000 หุ้น

66,740,000 บ.
35.50
BAM 1 ครั้ง
2,500,000 หุ้น

46,250,000 บ.
18.50
TH 1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

38,000,000 บ.
3.80
SA 1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

25,500,000 บ.
8.50
SIMAT-W5 1 ครั้ง
5,517,725 หุ้น

16,553,170 บ.
3.00
GULF 1 ครั้ง
300,000 หุ้น

12,262,800 บ.
40.88
TOP 2 ครั้ง
247,300 หุ้น

12,236,310 บ.
49.48
GVREIT 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

10,350,000 บ.
10.35
OR 1 ครั้ง
300,000 หุ้น

8,775,000 บ.
29.25
INTUCH 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

8,250,000 บ.
82.50
DTAC 1 ครั้ง
200,000 หุ้น

7,850,000 บ.
39.25
DCC 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

5,880,000 บ.
2.94
KBANK 2 ครั้ง
47,600 หุ้น

5,827,200 บ.
122.42
NEWS
1 ครั้ง
160,000,000 หุ้น

4,800,000 บ.
0.03
NEWS
1 ครั้ง
160,000,000 หุ้น

4,800,000 บ.
0.03
BGRIM 1 ครั้ง
69,400 หุ้น

2,984,200 บ.
43.00
STGT 1 ครั้ง
75,600 หุ้น

2,608,200 บ.
34.50
OSP 1 ครั้ง
28,500 หุ้น

997,500 บ.
35.00
CRC 1 ครั้ง
29,100 หุ้น

974,850 บ.
33.50
BBL 1 ครั้ง
8,600 หุ้น

967,500 บ.
112.50
AQ
2 ครั้ง
7,000,000 หุ้น

195,000 บ.
0.03
AQ
2 ครั้ง
7,000,000 หุ้น

195,000 บ.
0.03
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

125,000 บ.
0.03
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

125,000 บ.
0.03
BANP13C2201A 1 ครั้ง
150,000 หุ้น

37,500 บ.
0.25