สรุป Short sale วันที่ 10/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 10/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
ADVANC 2,594,900 หุ้น
490,921,300 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
189.19
GULF 6,966,900 หุ้น
282,008,000 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
40.48
GPSC 3,526,900 หุ้น
279,742,650 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
79.32
PTT 6,863,100 หุ้น
257,015,950 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
37.45
SCC 491,900 หุ้น
203,088,200 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
412.86
KCE 2,568,800 หุ้น
202,238,275 บ.
0.22% ของหุ้นที่มี
78.73
MTC 3,229,000 หุ้น
198,243,000 บ.
0.15% ของหุ้นที่มี
61.39
CPALL 2,995,700 หุ้น
184,642,175 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
61.64
PTTEP 1,712,500 หุ้น
180,958,900 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
105.67
IVL 3,983,400 หุ้น
171,247,200 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
42.99
DELTA 219,100 หุ้น
167,022,000 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
762.31
EA 2,332,600 หุ้น
153,776,050 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
65.92
SCB 1,481,700 หุ้น
153,431,050 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
103.55
INTUCH 1,838,900 หุ้น
152,802,000 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
83.09
TOP 3,122,500 หุ้น
152,313,800 บ.
0.15% ของหุ้นที่มี
48.78
KBANK 1,162,200 หุ้น
140,374,900 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
120.78
AOT 2,283,200 หุ้น
139,380,375 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
61.05
HANA 1,802,800 หุ้น
134,207,450 บ.
0.22% ของหุ้นที่มี
74.44
STA 3,471,700 หุ้น
129,338,200 บ.
0.23% ของหุ้นที่มี
37.26
CPN 2,365,000 หุ้น
125,181,650 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
52.93
STGT 3,148,800 หุ้น
112,570,150 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
35.75
BDMS 4,667,600 หุ้น
105,113,600 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
22.52
IRPC 25,555,200 หุ้น
99,620,298 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
3.90
CBG 752,500 หุ้น
96,685,550 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
128.49
BANPU 7,727,700 หุ้น
95,931,180 บ.
0.15% ของหุ้นที่มี
12.41
BGRIM 2,143,900 หุ้น
91,294,525 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
42.58
SCGP 1,255,800 หุ้น
82,356,075 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
65.58
BEM 9,801,900 หุ้น
82,161,275 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
8.38
TU 3,689,200 หุ้น
79,193,060 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
21.47
PTTGC 1,267,000 หุ้น
75,346,550 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
59.47
BBL 665,000 หุ้น
75,020,600 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
112.81
KTC 1,076,100 หุ้น
67,882,000 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
63.08
MINT 2,085,400 หุ้น
65,674,700 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
31.49
SAWAD 934,000 หุ้น
64,220,875 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
68.76
GLOBAL 2,996,400 หุ้น
63,160,390 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
21.08
EGCO 354,000 หุ้น
62,468,950 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
176.47
BCH 2,802,100 หุ้น
61,567,830 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
21.97
BTS 6,580,200 หุ้น
60,663,845 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
9.22
OR 2,105,100 หุ้น
60,571,625 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
28.77
CRC 1,750,400 หุ้น
57,878,950 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
33.07
KTB 5,130,200 หุ้น
55,935,380 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
10.90
CHG 14,960,800 หุ้น
54,366,856 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
3.63
RATCH 1,151,300 หุ้น
52,013,850 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
45.18
GUNKUL 10,563,500 หุ้น
49,679,670 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
4.70
HMPRO 3,580,100 หุ้น
49,060,050 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
13.70
EPG 3,839,000 หุ้น
46,588,100 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
12.14
TRUE 13,543,300 หุ้น
45,712,854 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
3.38
DTAC 1,187,600 หุ้น
45,513,475 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
38.32
STEC 3,459,800 หุ้น
44,752,510 บ.
0.23% ของหุ้นที่มี
12.93
SPRC 4,704,100 หุ้น
42,384,860 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
9.01

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 10/09/21 ที่ติดอันดับ 8 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DOD 181,600 หุ้น
2,262,010 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
12.46
XO 50,400 หุ้น
1,080,640 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
21.44
AIE 725,900 หุ้น
1,066,140 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
1.47
AUCT 59,100 หุ้น
560,060 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.48
TPCH 32,800 หุ้น
366,800 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
11.18
FSMART 30,700 หุ้น
316,210 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.30
NETBAY 10,100 หุ้น
266,425 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
26.38
BOL 14,200 หุ้น
140,480 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.89