สรุป Biglot วันที่ 10/09/21 มีหุ้น 27ตัว / รวม 48 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 10/09/21 มีหุ้น 27ตัว / รวม 48 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
SCB 4 ครั้ง
6,731,000 หุ้น

697,502,050 บ.
103.63
SCCC 1 ครั้ง
1,385,093 หุ้น

223,692,520 บ.
161.50
STA 2 ครั้ง
2,300,000 หุ้น

85,137,500 บ.
37.02
CPALL-F 1 ครั้ง
1,329,100 หุ้น

81,859,670 บ.
61.59
PJW 1 ครั้ง
12,000,000 หุ้น

56,400,000 บ.
4.70
IMPACT 1 ครั้ง
2,800,000 หุ้น

53,200,000 บ.
19.00
GUNKUL 2 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

47,380,000 บ.
4.74
GULF 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

41,000,000 บ.
41.00
SA 3 ครั้ง
4,000,000 หุ้น

30,000,000 บ.
7.50
PTT 2 ครั้ง
782,000 หุ้น

29,970,000 บ.
38.32
BANP13C2201A 3 ครั้ง
80,000,000 หุ้น

20,800,000 บ.
0.26
LPF 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

16,000,000 บ.
16.00
BMSCITH 1 ครั้ง
1,059,600 หุ้น

11,496,660 บ.
10.85
NCL 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

9,120,000 บ.
4.56
SPRC 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

9,100,000 บ.
9.10
HREIT 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

8,850,000 บ.
8.85
EA 2 ครั้ง
100,000 หุ้น

7,009,000 บ.
70.09
STEC 1 ครั้ง
400,000 หุ้น

5,200,000 บ.
13.00
CSP 1 ครั้ง
1,200,000 หุ้น

3,528,000 บ.
2.94
NEWS
4 ครั้ง
13,000,000 หุ้น

283,000 บ.
0.02
NEWS
4 ครั้ง
13,000,000 หุ้น

283,000 บ.
0.02
NEWS
4 ครั้ง
13,000,000 หุ้น

283,000 บ.
0.02
NEWS
2 ครั้ง
8,000,000 หุ้น

173,500 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

112,500 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

112,500 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

112,500 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

112,500 บ.
0.02