สรุป Short sale วันที่ 09/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 09/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
ADVANC 2,722,300 หุ้น
527,476,450 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
193.76
CPALL 3,970,700 หุ้น
246,647,675 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
62.12
AOT 3,935,400 หุ้น
244,373,875 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
62.10
KBANK 1,767,700 หุ้น
213,478,800 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
120.77
DELTA 264,500 หุ้น
200,549,800 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
758.22
INTUCH 2,263,000 หุ้น
197,841,225 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
87.42
BDMS 8,271,900 หุ้น
186,699,340 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
22.57
GPSC 2,171,100 หุ้น
174,301,175 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
80.28
HANA 2,382,200 หุ้น
173,567,475 บ.
0.30% ของหุ้นที่มี
72.86
KCE 2,210,200 หุ้น
172,257,500 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
77.94
PTT 4,588,500 หุ้น
171,447,000 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
37.36
SCC 375,900 หุ้น
155,881,400 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
414.69
MINT 4,587,700 หุ้น
145,800,250 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
31.78
GULF 3,410,200 หุ้น
141,731,425 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
41.56
COM7 1,795,600 หุ้น
129,764,250 บ.
0.15% ของหุ้นที่มี
72.27
CBG 1,006,600 หุ้น
129,471,150 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
128.62
BGRIM 2,983,800 หุ้น
128,798,525 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
43.17
PTTEP 1,167,700 หุ้น
124,749,700 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
106.83
BTS 13,115,800 หุ้น
120,328,675 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
9.17
EA 1,695,900 หุ้น
112,845,325 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
66.54
PTTGC 1,767,400 หุ้น
106,000,525 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
59.98
SCB 977,700 หุ้น
101,397,700 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
103.71
TU 4,535,000 หุ้น
97,350,570 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
21.47
CPN 1,834,800 หุ้น
95,211,700 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
51.89
TOP 1,903,200 หุ้น
93,638,875 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
49.20
BCH 4,132,000 หุ้น
92,455,080 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
22.38
SCGP 1,361,000 หุ้น
91,012,075 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
66.87
SPRC 9,648,600 หุ้น
88,598,150 บ.
0.22% ของหุ้นที่มี
9.18
MTC 1,461,400 หุ้น
88,429,675 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
60.51
IVL 2,068,800 หุ้น
87,878,175 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
42.48
SAWAD 1,277,600 หุ้น
87,036,300 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
68.12
BEM 9,701,700 หุ้น
80,829,665 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
8.33
BBL 694,200 หุ้น
77,694,750 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
111.92
KTB 6,959,400 หุ้น
76,205,390 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
10.95
TRUE 21,133,600 หุ้น
73,489,174 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
3.48
DTAC 1,889,200 หุ้น
73,396,125 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
38.85
BANPU 5,529,900 หุ้น
69,981,820 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
12.66
TISCO 713,900 หุ้น
65,300,825 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
91.47
CHG 17,696,000 หุ้น
65,293,556 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
3.69
KTC 1,023,700 หุ้น
65,207,400 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
63.70
HMPRO 4,651,000 หุ้น
64,214,240 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
13.81
OSP 1,822,000 หุ้น
63,597,150 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
34.91
TCAP 1,695,800 หุ้น
61,186,175 บ.
0.15% ของหุ้นที่มี
36.08
STA 1,565,600 หุ้น
59,140,175 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
37.77
LH 6,867,800 หุ้น
55,125,430 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
8.03
JMT 1,088,500 หุ้น
52,143,325 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
47.90
SUPER 51,907,900 หุ้น
51,814,083 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
1.00
STGT 1,409,800 หุ้น
51,080,250 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
36.23
GLOBAL 2,304,800 หุ้น
47,991,240 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
20.82
BAM 2,600,600 หุ้น
47,888,250 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
18.41

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 09/09/21 ที่ติดอันดับ 8 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DOD 118,900 หุ้น
1,443,140 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
12.14
AIE 897,400 หุ้น
1,327,775 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
1.48
XO 59,800 หุ้น
1,281,340 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
21.43
FSMART 55,000 หุ้น
565,240 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.28
AUCT 32,900 หุ้น
312,550 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.50
BOL 18,500 หุ้น
182,240 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.85
NETBAY 6,100 หุ้น
161,650 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
26.50
TPCH 4,600 หุ้น
50,600 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
11.00