สรุป Biglot วันที่ 09/09/21 มีหุ้น 35ตัว / รวม 56 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 09/09/21 มีหุ้น 35ตัว / รวม 56 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
U-P 6 ครั้ง
500,000,000 หุ้น

595,000,000 บ.
1.19
SUC 1 ครั้ง
3,750,000 หุ้น

120,000,000 บ.
32.00
TQM 1 ครั้ง
568,400 หุ้น

63,893,450 บ.
112.41
KTB 1 ครั้ง
4,370,000 หุ้น

48,070,000 บ.
11.00
PTT 1 ครั้ง
1,220,000 หุ้น

45,445,000 บ.
37.25
COM7 1 ครั้ง
600,000 หุ้น

43,200,000 บ.
72.00
SA 1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

37,500,000 บ.
7.50
NCL 2 ครั้ง
7,700,000 หุ้น

35,112,000 บ.
4.56
RSP-F 1 ครั้ง
17,000,000 หุ้น

34,000,000 บ.
2.00
SIMAT 1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

26,250,000 บ.
5.25
ZEN 1 ครั้ง
1,799,400 หุ้น

20,693,100 บ.
11.50
GULF13C2201B 3 ครั้ง
80,000,000 หุ้น

16,000,000 บ.
0.20
PTG 1 ครั้ง
800,000 หุ้น

14,160,000 บ.
17.70
GPSC
1 ครั้ง
160,000 หุ้น

13,320,000 บ.
83.25
GPSC
1 ครั้ง
160,000 หุ้น

13,320,000 บ.
83.25
FVC 1 ครั้ง
13,723,700 หุ้น

11,665,150 บ.
0.85
BMSCITH 1 ครั้ง
920,000 หุ้น

9,982,000 บ.
10.85
MEGA 1 ครั้ง
200,000 หุ้น

9,800,000 บ.
49.00
INTUCH 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

8,475,000 บ.
84.75
BANP13C2201A 1 ครั้ง
30,000,000 หุ้น

8,400,000 บ.
0.28
MINT 2 ครั้ง
221,000 หุ้น

7,127,250 บ.
32.25
HMPRO 1 ครั้ง
500,000 หุ้น

6,950,000 บ.
13.90
BBL
1 ครั้ง
51,000 หุ้น

5,788,500 บ.
113.50
AOT 1 ครั้ง
73,000 หุ้น

4,507,750 บ.
61.75
QH 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

4,360,000 บ.
2.18
EA 1 ครั้ง
60,000 หุ้น

4,173,600 บ.
69.56
KBANK
1 ครั้ง
7,500 หุ้น

915,000 บ.
122.00
NEWS
5 ครั้ง
20,000,000 หุ้น

444,500 บ.
0.02
NEWS
4 ครั้ง
15,000,000 หุ้น

333,500 บ.
0.02
NEWS
4 ครั้ง
15,000,000 หุ้น

333,500 บ.
0.02
SABINA-F 1 ครั้ง
15,300 หุ้น

298,350 บ.
19.50
AQ
2 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

232,500 บ.
0.02
AQ
2 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

232,500 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

115,000 บ.
0.02
JAS 1 ครั้ง
10,000 หุ้น

28,800 บ.
2.88