สรุป Short sale วันที่ 08/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 08/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
PTT 8,985,100 หุ้น
334,568,500 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
37.24
ADVANC 1,560,300 หุ้น
306,757,000 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
196.60
CPALL 4,748,800 หุ้น
298,531,850 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
62.86
KCE 3,052,300 หุ้น
240,457,725 บ.
0.26% ของหุ้นที่มี
78.78
AOT 3,821,500 หุ้น
238,637,975 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
62.45
SCC 550,400 หุ้น
229,550,800 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
417.06
INTUCH 2,557,300 หุ้น
227,725,100 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
89.05
DELTA 279,300 หุ้น
212,037,000 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
759.17
PTTGC 3,091,900 หุ้น
182,871,375 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
59.15
PTTEP 1,513,500 หุ้น
161,397,900 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
106.64
HANA 1,998,600 หุ้น
145,995,450 บ.
0.25% ของหุ้นที่มี
73.05
EA 2,120,700 หุ้น
141,383,325 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
66.67
TU 6,320,100 หุ้น
132,286,560 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
20.93
GULF 3,154,600 หุ้น
131,538,125 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
41.70
BANPU 10,674,000 หุ้น
131,131,770 บ.
0.21% ของหุ้นที่มี
12.29
IVL 2,959,000 หุ้น
123,348,600 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
41.69
TOP 2,467,000 หุ้น
121,319,225 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
49.18
STA 2,942,200 หุ้น
110,459,175 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
37.54
CBG 841,600 หุ้น
108,491,950 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
128.91
SAWAD 1,493,300 หุ้น
102,312,175 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
68.51
KBANK 867,900 หุ้น
102,287,750 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
117.86
STGT 2,810,200 หุ้น
101,212,375 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
36.02
BDMS 4,328,200 หุ้น
98,419,250 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
22.74
GPSC 1,173,700 หุ้น
94,854,775 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
80.82
KTC 1,450,100 หุ้น
93,102,100 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
64.20
BTS 9,600,700 หุ้น
88,703,065 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
9.24
DTAC 2,271,900 หุ้น
87,318,350 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
38.43
BEM 10,337,200 หุ้น
86,616,880 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
8.38
CPN 1,345,200 หุ้น
70,734,550 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
52.58
TRUE 20,349,900 หุ้น
70,470,758 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
3.46
COM7 964,500 หุ้น
68,880,825 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
71.42
MINT 2,076,600 หุ้น
66,593,850 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
32.07
SCGP 991,100 หุ้น
65,936,150 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
66.53
SCB 614,300 หุ้น
62,770,800 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
102.18
BBL 542,800 หุ้น
60,563,500 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
111.58
MTC 1,005,600 หุ้น
60,520,275 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
60.18
MEGA 1,192,000 หุ้น
57,816,900 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
48.50
SPRC 6,227,900 หุ้น
55,912,130 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
8.98
BGRIM 1,252,700 หุ้น
55,214,850 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
44.08
LH 6,683,700 หุ้น
53,651,025 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
8.03
AMATA 2,871,000 หุ้น
52,395,570 บ.
0.25% ของหุ้นที่มี
18.25
OR 1,705,200 หุ้น
49,486,500 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
29.02
AWC 11,482,200 หุ้น
48,158,686 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
4.19
BCH 2,029,600 หุ้น
44,234,830 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
21.79
CRC 1,319,400 หุ้น
43,873,625 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
33.25
WHA 13,872,700 หุ้น
43,325,044 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
3.12
KTB 3,936,900 หุ้น
42,996,420 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
10.92
TCAP 1,182,100 หุ้น
42,680,575 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
36.11
BJC 1,250,300 หุ้น
42,591,200 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
34.06
KKP 783,800 หุ้น
41,775,675 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
53.30

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 08/09/21 ที่ติดอันดับ 9 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
AIE 2,712,200 หุ้น
3,969,257 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
1.46
DOD 94,200 หุ้น
1,133,980 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
12.04
XO 34,000 หุ้น
721,810 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
21.23
FSMART 59,400 หุ้น
612,060 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.30
NETBAY 14,500 หุ้น
394,925 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
27.24
AU 22,700 หุ้น
238,350 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.50
AUCT 25,000 หุ้น
237,500 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.50
TPCH 2,500 หุ้น
27,500 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
11.00
SPA 500 หุ้น
3,525 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.05