สรุป Biglot วันที่ 08/09/21 มีหุ้น 11ตัว / รวม 18 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 08/09/21 มีหุ้น 11ตัว / รวม 18 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
LHFG-F 4 ครั้ง
2,147,483,647 หุ้น

4,190,491,040 บ.
1.80
KBANK
2 ครั้ง
364,500 หุ้น

43,011,000 บ.
118.00
KBANK
2 ครั้ง
364,500 หุ้น

43,011,000 บ.
118.00
COM7 1 ครั้ง
600,000 หุ้น

42,900,000 บ.
71.50
FTREIT 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

27,000,000 บ.
13.50
STGT 1 ครั้ง
500,000 หุ้น

18,062,500 บ.
36.12
OR
1 ครั้ง
500,000 หุ้น

14,500,000 บ.
29.00
OR
1 ครั้ง
500,000 หุ้น

14,500,000 บ.
29.00
GULF13C2201B 3 ครั้ง
60,000,000 หุ้น

13,200,000 บ.
0.22
BANPU
1 ครั้ง
600,000 หุ้น

7,380,000 บ.
12.30
BANPU
1 ครั้ง
600,000 หุ้น

7,380,000 บ.
12.30