สรุป Short sale วันที่ 07/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 07/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
CPALL 5,539,800 หุ้น
350,043,375 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
63.19
DELTA 346,900 หุ้น
264,305,200 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
761.91
ADVANC 1,313,700 หุ้น
256,820,600 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
195.49
EA 3,310,500 หุ้น
222,577,975 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
67.23
PTT 5,712,900 หุ้น
216,028,675 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
37.81
AOT 3,341,000 หุ้น
211,946,400 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
63.44
CPF 7,501,300 หุ้น
198,679,850 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
26.49
BANPU 15,382,600 หุ้น
194,975,770 บ.
0.30% ของหุ้นที่มี
12.68
TOP 3,278,800 หุ้น
164,360,225 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
50.13
CBG 1,253,400 หุ้น
162,852,550 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
129.93
GULF 3,814,700 หุ้น
161,263,450 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
42.27
PTTGC 2,579,400 หุ้น
154,415,425 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
59.86
SCC 354,200 หุ้น
149,947,800 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
423.34
COM7 1,916,300 หุ้น
135,723,600 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
70.83
PTTEP 1,241,100 หุ้น
135,114,150 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
108.87
HANA 1,856,000 หุ้น
132,677,600 บ.
0.23% ของหุ้นที่มี
71.49
SCGP 1,961,900 หุ้น
129,360,275 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
65.94
INTUCH 1,366,900 หุ้น
121,726,775 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
89.05
BDMS 5,040,500 หุ้น
117,001,340 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
23.21
CPN 2,142,100 หุ้น
115,026,900 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
53.70
PSL 5,054,600 หุ้น
107,565,320 บ.
0.32% ของหุ้นที่มี
21.28
SAWAD 1,445,500 หุ้น
100,371,725 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
69.44
SCB 921,400 หุ้น
95,757,700 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
103.93
STA 2,510,500 หุ้น
95,295,275 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
37.96
DTAC 2,339,800 หุ้น
90,868,350 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
38.84
TRUE 26,068,600 หุ้น
90,081,576 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
3.46
MTC 1,473,100 หุ้น
90,001,975 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
61.10
BGRIM 1,926,000 หุ้น
86,852,125 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
45.09
GPSC 955,600 หุ้น
78,466,800 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
82.11
KCE 947,600 หุ้น
72,930,300 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
76.96
SUPER 68,850,800 หุ้น
71,333,528 บ.
0.25% ของหุ้นที่มี
1.04
OSP 1,961,000 หุ้น
68,778,775 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
35.07
BCH 3,078,400 หุ้น
67,356,680 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
21.88
TCAP 1,844,700 หุ้น
66,890,900 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
36.26
TU 3,250,400 หุ้น
66,017,030 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
20.31
IRPC 15,616,500 หุ้น
61,111,484 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
3.91
IVL 1,406,300 หุ้น
59,309,925 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
42.17
RATCH 1,276,500 หุ้น
58,408,325 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
45.76
HMPRO 3,898,500 หุ้น
54,773,380 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
14.05
KBANK 447,100 หุ้น
54,074,050 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
120.94
KTC 810,700 หุ้น
53,791,925 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
66.35
TISCO 562,600 หุ้น
51,753,025 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
91.99
DOHOME 2,100,800 หุ้น
51,691,000 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
24.61
CHG 14,046,000 หุ้น
51,259,866 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
3.65
BEM 5,986,200 หุ้น
51,069,335 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
8.53
GUNKUL 10,661,600 หุ้น
50,700,826 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
4.76
BBL 440,800 หุ้น
50,108,300 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
113.68
BAM 2,592,500 หุ้น
48,543,000 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
18.72
TIDLOR 1,252,600 หุ้น
48,154,450 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
38.44
BH 342,100 หุ้น
45,291,900 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
132.39

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 07/09/21 ที่ติดอันดับ 9 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
AIE 2,817,200 หุ้น
4,267,425 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
1.51
XO 72,600 หุ้น
1,604,840 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
22.11
DOD 107,500 หุ้น
1,300,750 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
12.10
FSMART 44,200 หุ้น
464,600 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.51
TPCH 34,800 หุ้น
379,320 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.90
NETBAY 14,500 หุ้น
379,100 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
26.14
AUCT 19,900 หุ้น
190,880 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.59
BOL 17,500 หุ้น
174,035 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.94
SPA 800 หุ้น
5,665 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.08