สรุป Biglot วันที่ 07/09/21 มีหุ้น 27ตัว / รวม 35 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 07/09/21 มีหุ้น 27ตัว / รวม 35 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
NVD 2 ครั้ง
68,642,000 หุ้น

172,977,840 บ.
2.52
TEAMG 5 ครั้ง
67,328,800 หุ้น

171,015,150 บ.
2.54
INSET 1 ครั้ง
6,500,000 หุ้น

51,350,000 บ.
7.90
CBG 1 ครั้ง
330,000 หุ้น

43,440,010 บ.
131.64
BCH-F 1 ครั้ง
1,530,000 หุ้น

33,430,500 บ.
21.85
CPNREIT 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

21,900,000 บ.
21.90
LHSC 1 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

20,600,000 บ.
10.30
OR 1 ครั้ง
500,000 หุ้น

15,500,000 บ.
31.00
DELTA 1 ครั้ง
20,000 หุ้น

15,400,000 บ.
770.00
TTB 1 ครั้ง
9,487,600 หุ้น

9,961,980 บ.
1.05
PTT 3 ครั้ง
216,600 หุ้น

8,122,500 บ.
37.50
BANPU 1 ครั้ง
600,000 หุ้น

7,740,000 บ.
12.90
E1VFVN3001 1 ครั้ง
200,000 หุ้น

6,974,000 บ.
34.87
CBG13P2112A 1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

5,800,000 บ.
0.58
EA 1 ครั้ง
50,000 หุ้น

3,500,000 บ.
70.00
OSP 1 ครั้ง
93,800 หุ้น

3,259,550 บ.
34.75
LPF 1 ครั้ง
200,000 หุ้น

3,200,000 บ.
16.00
KBANK 2 ครั้ง
15,800 หุ้น

1,872,300 บ.
118.50
CPF 1 ครั้ง
42,400 หุ้น

1,123,600 บ.
26.50
NEX 1 ครั้ง
120,000 หุ้น

1,050,000 บ.
8.75
THANI 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

422,000 บ.
4.22
TWZ 1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

399,000 บ.
0.13
FTE 1 ครั้ง
132,100 หุ้น

247,030 บ.
1.87
AQ
1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

69,000 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

69,000 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

69,000 บ.
0.02
JMART 1 ครั้ง
600 หุ้น

23,400 บ.
39.00