สรุป Short sale วันที่ 06/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 06/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
CPALL 7,165,800 หุ้น
446,791,900 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
62.35
BANPU 25,689,200 หุ้น
319,280,260 บ.
0.51% ของหุ้นที่มี
12.43
PTT 5,727,400 หุ้น
216,849,400 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
37.86
AOT 3,101,300 หุ้น
195,225,425 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
62.95
DELTA 249,000 หุ้น
188,448,000 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
756.82
EA 2,764,100 หุ้น
184,411,800 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
66.72
CPF 6,835,500 หุ้น
181,866,500 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
26.61
GULF 4,180,800 หุ้น
177,626,325 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
42.49
SCGP 2,534,000 หุ้น
169,920,800 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
67.06
CPN 2,994,300 หุ้น
159,584,875 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
53.30
PTTGC 2,437,300 หุ้น
148,106,550 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
60.77
ADVANC 637,700 หุ้น
121,353,250 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
190.30
GPSC 1,430,600 หุ้น
119,261,350 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
83.36
BEM 13,095,900 หุ้น
111,523,015 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
8.52
KBANK 902,300 หุ้น
109,934,750 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
121.84
KTC 1,633,200 หุ้น
109,550,175 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
67.08
IVL 2,525,400 หุ้น
108,404,700 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
42.93
SPRC 11,456,300 หุ้น
102,664,210 บ.
0.26% ของหุ้นที่มี
8.96
PTTEP 938,100 หุ้น
102,191,600 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
108.93
KCE 1,310,600 หุ้น
101,999,800 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
77.83
TOP 2,005,000 หุ้น
99,807,275 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
49.78
SAWAD 1,385,200 หุ้น
96,555,525 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
69.71
CBG 704,400 หุ้น
94,332,400 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
133.92
HANA 1,268,600 หุ้น
91,417,000 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
72.06
INTUCH 1,013,000 หุ้น
87,344,625 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
86.22
BTS 9,306,800 หุ้น
87,239,830 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
9.37
BBL 705,200 หุ้น
80,184,200 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
113.70
COM7 1,119,400 หุ้น
79,098,250 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
70.66
CHG 21,211,000 หุ้น
78,039,674 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
3.68
OSP 2,184,000 หุ้น
75,696,675 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
34.66
BDMS 3,239,000 หุ้น
75,244,510 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
23.23
BGRIM 1,589,300 หุ้น
71,538,400 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
45.01
BCH 3,068,800 หุ้น
67,849,330 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
22.11
MTC 968,600 หุ้น
59,914,875 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
61.86
SCB 561,000 หุ้น
58,382,050 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
104.07
SUPER 55,784,100 หุ้น
58,101,819 บ.
0.20% ของหุ้นที่มี
1.04
TISCO 628,200 หุ้น
57,822,550 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
92.04
SCC 130,900 หุ้น
55,656,600 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
425.18
STEC 4,124,700 หุ้น
55,467,380 บ.
0.27% ของหุ้นที่มี
13.45
BAM 2,920,500 หุ้น
54,507,310 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
18.66
GLOBAL 2,466,500 หุ้น
51,995,400 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
21.08
MINT 1,536,000 หุ้น
48,933,325 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
31.86
TU 2,331,300 หุ้น
47,028,260 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
20.17
HMPRO 3,312,800 หุ้น
46,501,050 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
14.04
PSL 2,009,700 หุ้น
44,979,230 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
22.38
TCAP 1,220,600 หุ้น
44,437,800 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
36.41
EGCO 229,800 หุ้น
41,564,950 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
180.87
CK 2,036,800 หุ้น
40,477,590 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
19.87
IRPC 10,001,700 หุ้น
40,069,622 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
4.01
STA 1,008,600 หุ้น
37,983,200 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
37.66

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 06/09/21 ที่ติดอันดับ 8 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
XO 155,000 หุ้น
3,374,270 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
21.77
AIE 719,300 หุ้น
1,068,364 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
1.49
DOD 85,700 หุ้น
1,045,710 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
12.20
AUCT 69,800 หุ้น
671,675 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.62
FSMART 34,100 หุ้น
364,350 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.68
AU 25,600 หุ้น
274,530 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.72
TPCH 24,400 หุ้น
263,520 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.80
SPA 500 หุ้น
3,550 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.10