สรุป Biglot วันที่ 06/09/21 มีหุ้น 10ตัว / รวม 15 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 06/09/21 มีหุ้น 10ตัว / รวม 15 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
E1VFVN3001 4 ครั้ง
2,026,186 หุ้น

70,034,230 บ.
34.56
W 2 ครั้ง
6,000,000 หุ้น

27,000,000 บ.
4.50
STA 1 ครั้ง
600,000 หุ้น

22,500,000 บ.
37.50
U-P 2 ครั้ง
20,000,000 หุ้น

22,000,000 บ.
1.10
STARK 1 ครั้ง
1,500,000 หุ้น

6,510,000 บ.
4.34
KBANK 1 ครั้ง
39,700 หุ้น

4,843,400 บ.
122.00
SPRC 1 ครั้ง
490,000 หุ้น

4,385,500 บ.
8.95
NEX 1 ครั้ง
130,000 หุ้น

1,124,500 บ.
8.65
NOBLE 1 ครั้ง
35,000 หุ้น

229,250 บ.
6.55
CMC 1 ครั้ง
5,000 หุ้น

8,200 บ.
1.64