หุ้นที่ Buy ชนะ Sell หลังปิดตลาด วันที่ 03/09/21

หุ้นที่ Buy ชนะ Sell หลังปิดตลาด (SET) วันที่ 03/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาปิดตลาด
GULF 83,491,200 หุ้น
3,522,189,375 บ.
42.50
MAKRO 39,223,800 หุ้น
2,021,890,850 บ.
52.50
PTT 49,420,400 หุ้น
1,880,241,725 บ.
38.25
BANPU 138,277,100 หุ้น
1,562,521,110 บ.
11.40
BBL 12,703,900 หุ้น
1,442,787,000 บ.
114.00
SUPER 1,400,239,000 หุ้น
1,413,340,915 บ.
1.02
ADVANC 6,704,600 หุ้น
1,269,804,450 บ.
190.00
PTTGC 18,939,900 หุ้น
1,163,445,475 บ.
61.50
B 1,083,677,000 หุ้น
1,145,312,607 บ.
1.06
EA 16,215,200 หุ้น
1,075,283,800 บ.
66.50
SCGP 12,780,000 หุ้น
877,859,150 บ.
68.50
KTC 12,430,700 หุ้น
837,320,800 บ.
67.50
PTTEP 7,086,700 หุ้น
779,589,900 บ.
110.00
SCB 6,824,400 หุ้น
720,739,200 บ.
106.00
AOT 11,296,400 หุ้น
712,856,675 บ.
63.50
BGRIM 15,248,400 หุ้น
683,630,900 บ.
45.00
JMT 13,093,800 หุ้น
632,833,100 บ.
48.00
COM7 8,862,700 หุ้น
618,652,250 บ.
69.75
TIDLOR 15,382,400 หุ้น
602,773,150 บ.
39.00
TU 26,145,900 หุ้น
534,766,050 บ.
20.40
7UP 291,421,800 หุ้น
445,805,416 บ.
1.57
OSP 12,548,500 หุ้น
438,542,850 บ.
35.00
BDMS 17,825,100 หุ้น
416,051,210 บ.
23.40
PSL 18,059,700 หุ้น
410,994,560 บ.
22.70
LANNA 19,447,900 หุ้น
380,910,490 บ.
20.50
CRC 10,556,700 หุ้น
363,241,625 บ.
34.50
MINT 11,109,600 หุ้น
359,111,050 บ.
32.50
TISCO 3,717,200 หุ้น
345,379,625 บ.
92.75
SNNP 25,470,000 หุ้น
324,464,950 บ.
12.90
TRUE 95,859,800 หุ้น
322,549,850 บ.
3.40
CGD 540,351,000 หุ้น
289,089,907 บ.
0.54
BCH 12,098,300 หุ้น
272,564,300 บ.
22.50
IVL 6,219,400 หุ้น
263,606,125 บ.
42.50
ACE 61,416,800 หุ้น
258,351,626 บ.
4.20
MEGA 5,047,700 หุ้น
251,055,175 บ.
49.50
SPRC 27,296,200 หุ้น
240,136,865 บ.
8.80
U-P 211,766,400 หุ้น
238,301,560 บ.
1.14
HMPRO 16,030,000 หุ้น
224,887,500 บ.
14.10
CPF 8,117,900 หุ้น
218,766,375 บ.
27.00
GFPT 16,162,000 หุ้น
210,370,490 บ.
12.90
BH 1,546,700 หุ้น
206,089,000 บ.
134.50
GLOBAL 9,607,700 หุ้น
204,683,810 บ.
21.40
WHA 63,565,500 หุ้น
202,678,114 บ.
3.18
SPALI 9,478,900 หุ้น
196,351,490 บ.
20.90
KTB 16,520,000 หุ้น
184,396,490 บ.
11.20
RS 9,343,800 หุ้น
182,009,850 บ.
19.20
CPI 40,376,300 หุ้น
162,349,966 บ.
3.88
SIRI 113,451,800 หุ้น
149,095,642 บ.
1.31
BEM 17,310,100 หุ้น
147,319,910 บ.
8.55
CHG 38,582,700 หุ้น
144,576,390 บ.
3.74

หุ้นที่ Buy ชนะ Sell หลังปิดตลาด (MAI) วันที่ 03/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาปิดตลาด
UEC 64,655,800 หุ้น
187,352,676 บ.
2.96
CAZ 54,227,200 หุ้น
169,448,564 บ.
3.06
DIMET 185,783,100 หุ้น
137,551,461 บ.
0.76
ITEL 23,105,500 หุ้น
114,246,763 บ.
4.90
PROS 35,873,500 หุ้น
113,135,180 บ.
3.20
EFORL 515,705,200 หุ้น
108,863,060 บ.
0.22
HPT 117,225,300 หุ้น
104,143,277 บ.
0.89
SEAOIL 26,834,200 หุ้น
86,586,900 บ.
3.26
SE 63,662,100 หุ้น
84,410,564 บ.
1.34
IIG 2,563,200 หุ้น
71,483,375 บ.
27.50
OCEAN 38,410,800 หุ้น
63,472,783 บ.
1.65
FSMART 4,092,800 หุ้น
45,042,570 บ.
10.90
PACO 12,485,300 หุ้น
38,130,696 บ.
3.06
FVC 28,492,000 หุ้น
33,554,703 บ.
1.20
SONIC 6,147,900 หุ้น
31,751,530 บ.
5.20
SIMAT 5,921,700 หุ้น
31,563,925 บ.
5.40
OTO 2,236,300 หุ้น
29,851,570 บ.
13.60
SALEE 22,351,400 หุ้น
26,542,237 บ.
1.20
APP 7,162,400 หุ้น
26,266,678 บ.
3.68
JCKH 44,506,300 หุ้น
25,396,753 บ.
0.59
AKP 11,629,300 หุ้น
25,373,216 บ.
2.16
CHO 29,503,600 หุ้น
23,079,964 บ.
0.78
XO 934,800 หุ้น
19,400,300 บ.
20.80
ECF 9,912,800 หุ้น
17,953,305 บ.
1.78
KCM 15,455,400 หุ้น
16,729,243 บ.
1.06
LEO 1,383,500 หุ้น
16,534,280 บ.
12.00
YGG 769,100 หุ้น
16,234,190 บ.
21.10
BM 3,574,100 หุ้น
14,085,324 บ.
4.00
BOL 1,338,700 หุ้น
13,628,780 บ.
10.20
PIMO 3,440,600 หุ้น
12,958,776 บ.
3.78
SWC 1,118,900 หุ้น
9,113,940 บ.
8.20
MGT 2,344,600 หุ้น
8,266,344 บ.
3.54
ADD 339,300 หุ้น
8,240,830 บ.
24.30
TACC 1,081,100 หุ้น
8,133,925 บ.
7.55
PROEN 1,075,700 หุ้น
7,212,850 บ.
6.70
SAAM 896,500 หุ้น
5,809,470 บ.
6.50
AU 462,500 หุ้น
4,965,710 บ.
10.80
VCOM 811,100 หุ้น
4,496,330 บ.
5.55
WINNER 1,221,900 หุ้น
3,452,558 บ.
2.84
BSM 8,237,400 หุ้น
3,432,952 บ.
0.42
PPM 1,567,600 หุ้น
3,234,278 บ.
2.10
TPS 1,397,900 หุ้น
3,180,326 บ.
2.28
TRT 1,154,000 หุ้น
3,012,732 บ.
2.60
CMO 2,143,000 หุ้น
2,868,352 บ.
1.32
SPA 385,900 หุ้น
2,775,425 บ.
7.25
TPAC 144,000 หุ้น
2,614,820 บ.
18.20
NETBAY 101,900 หุ้น
2,542,960 บ.
25.00
SMART 2,400,200 หุ้น
2,069,599 บ.
0.87
FPI 813,000 หุ้น
2,038,010 บ.
2.50
JSP 5,084,200 หุ้น
1,879,106 บ.
0.38