สรุป Short sale วันที่ 03/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 03/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DELTA 489,500 หุ้น
369,088,400 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
754.01
PTT 8,210,100 หุ้น
312,624,800 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
38.08
CPALL 4,253,600 หุ้น
269,348,550 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
63.32
KBANK 1,865,800 หุ้น
228,350,150 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
122.39
GPSC 1,839,000 หุ้น
152,699,950 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
83.03
ADVANC 727,700 หุ้น
137,671,450 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
189.19
GULF 2,951,200 หุ้น
123,860,900 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
41.97
BDMS 5,295,900 หุ้น
123,426,230 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
23.31
KCE 1,493,000 หุ้น
117,698,800 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
78.83
PTTGC 1,895,300 หุ้น
116,543,300 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
61.49
EA 1,738,600 หุ้น
115,265,200 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
66.30
INTUCH 1,343,400 หุ้น
114,416,200 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
85.17
PTTEP 1,033,200 หุ้น
113,653,450 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
110.00
HANA 1,543,000 หุ้น
112,104,900 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
72.65
BBL 907,400 หุ้น
102,996,350 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
113.51
TOP 1,848,600 หุ้น
91,566,150 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
49.53
STGT 2,285,200 หุ้น
82,827,575 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
36.25
SCGP 1,201,600 หุ้น
82,494,550 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
68.65
COM7 1,157,500 หุ้น
80,724,200 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
69.74
BGRIM 1,768,700 หุ้น
79,274,875 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
44.82
AOT 1,210,200 หุ้น
76,159,925 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
62.93
BTS 7,874,200 หุ้น
74,038,195 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
9.40
CPN 1,383,200 หุ้น
73,374,875 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
53.05
TU 3,469,900 หุ้น
71,028,130 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
20.47
STA 1,867,100 หุ้น
70,511,375 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
37.77
OR 2,048,300 หุ้น
60,424,850 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
29.50
CBG 431,300 หุ้น
58,211,900 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
134.97
KTC 841,400 หุ้น
56,418,250 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
67.05
BANPU 4,847,900 หุ้น
54,316,360 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
11.20
JMT 1,077,000 หุ้น
52,153,150 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
48.42
SUPER 49,596,100 หุ้น
50,075,462 บ.
0.18% ของหุ้นที่มี
1.01
CRC 1,391,100 หุ้น
47,946,025 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
34.47
TTA 2,964,600 หุ้น
46,747,630 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
15.77
BH 350,400 หุ้น
46,663,150 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
133.17
HMPRO 3,303,100 หุ้น
46,373,390 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
14.04
BCH 2,004,800 หุ้น
45,165,550 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
22.53
RATCH 955,900 หุ้น
44,753,600 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
46.82
TISCO 477,100 หุ้น
44,392,300 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
93.05
SCC 101,300 หุ้น
43,198,000 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
426.44
CHG 11,423,900 หุ้น
42,809,586 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
3.75
OSP 1,206,600 หุ้น
42,239,675 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
35.01
SCB 388,700 หุ้น
41,020,850 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
105.53
GUNKUL 8,331,300 หุ้น
40,319,696 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
4.84
KTB 3,551,100 หุ้น
39,619,840 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
11.16
WHA 11,998,700 หุ้น
38,364,242 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
3.20
MINT 1,154,100 หุ้น
37,230,300 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
32.26
IVL 854,600 หุ้น
36,279,025 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
42.45
SAWAD 505,800 หุ้น
35,742,875 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
70.67
SPALI 1,660,000 หุ้น
34,320,380 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
20.67
BEM 3,944,000 หุ้น
33,594,550 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
8.52

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 03/09/21 ที่ติดอันดับ 9 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DOD 219,200 หุ้น
2,740,000 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
12.50
BOL 189,500 หุ้น
1,931,150 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
10.19
XO 32,500 หุ้น
675,290 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
20.78
AIE 449,400 หุ้น
656,256 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
1.46
FSMART 46,200 หุ้น
517,920 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
11.21
NETBAY 4,700 หุ้น
117,500 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
25.00
AUCT 10,900 หุ้น
105,730 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.70
SPA 5,100 หุ้น
36,695 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.20
TPCH 3,400 หุ้น
36,040 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.60