สรุป Biglot วันที่ 03/09/21 มีหุ้น 17ตัว / รวม 22 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 03/09/21 มีหุ้น 17ตัว / รวม 22 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
GULF 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

40,000,000 บ.
40.00
KTC 2 ครั้ง
500,000 หุ้น

34,625,000 บ.
69.25
TH 1 ครั้ง
12,826,000 หุ้น

33,347,600 บ.
2.60
BH 1 ครั้ง
150,000 หุ้น

19,875,000 บ.
132.50
OSP-F 1 ครั้ง
224,700 หุ้น

7,889,220 บ.
35.11
JMAR13C2111A 1 ครั้ง
13,250,000 หุ้น

4,604,380 บ.
0.35
SCCC 1 ครั้ง
13,000 หุ้น

2,132,000 บ.
164.00
EASTW 1 ครั้ง
99,900 หุ้น

1,008,990 บ.
10.10
KBANK 1 ครั้ง
7,900 หุ้น

967,750 บ.
122.50
EA 1 ครั้ง
10,000 หุ้น

665,000 บ.
66.50
QH 1 ครั้ง
300,000 หุ้น

660,000 บ.
2.20
PYLON 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

452,000 บ.
4.52
BBL 1 ครั้ง
2,000 หุ้น

227,140 บ.
113.57
AQ
2 ครั้ง
8,000,000 หุ้น

172,000 บ.
0.02
AQ
2 ครั้ง
8,000,000 หุ้น

172,000 บ.
0.02
AQ
2 ครั้ง
8,000,000 หุ้น

172,000 บ.
0.02
AQ
2 ครั้ง
8,000,000 หุ้น

172,000 บ.
0.02