สรุป Short sale วันที่ 02/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 02/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
CPALL 9,109,100 หุ้น
582,195,100 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
63.91
DELTA 851,200 หุ้น
581,427,200 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
683.07
AOT 4,143,000 หุ้น
258,944,250 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
62.50
PTT 6,421,200 หุ้น
242,844,800 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
37.82
KCE 3,040,100 หุ้น
240,702,050 บ.
0.26% ของหุ้นที่มี
79.18
ADVANC 1,192,500 หุ้น
225,033,500 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
188.71
KBANK 1,640,600 หุ้น
199,666,050 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
121.70
GULF 4,726,800 หุ้น
194,867,150 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
41.23
TU 8,158,800 หุ้น
169,130,010 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
20.73
CPF 5,855,800 หุ้น
157,979,175 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
26.98
GPSC 1,750,300 หุ้น
143,909,850 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
82.22
SCGP 2,048,200 หุ้น
140,059,650 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
68.38
INTUCH 1,561,200 หุ้น
132,865,300 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
85.10
HANA 1,781,200 หุ้น
129,775,400 บ.
0.22% ของหุ้นที่มี
72.86
BDMS 4,727,000 หุ้น
110,179,580 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
23.31
CRC 3,146,800 หุ้น
108,943,975 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
34.62
EA 1,656,200 หุ้น
108,642,625 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
65.60
BGRIM 1,830,200 หุ้น
82,526,050 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
45.09
SAWAD 1,172,400 หุ้น
82,519,775 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
70.39
SCB 752,100 หุ้น
79,638,800 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
105.89
CHG 20,772,000 หุ้น
78,483,578 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
3.78
DTAC 1,805,000 หุ้น
71,629,175 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
39.68
JMT 1,468,500 หุ้น
69,561,325 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
47.37
PTTGC 1,092,400 หุ้น
68,967,325 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
63.13
STA 1,822,500 หุ้น
68,951,025 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
37.83
TCAP 1,856,500 หุ้น
67,317,325 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
36.26
OSP 1,880,500 หุ้น
66,043,600 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
35.12
BTS 6,870,000 หุ้น
64,886,455 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
9.44
MINT 1,966,800 หุ้น
63,865,225 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
32.47
CPN 1,197,900 หุ้น
63,235,250 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
52.79
SCC 145,500 หุ้น
62,227,800 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
427.68
CBG 446,500 หุ้น
60,622,450 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
135.77
IVL 1,403,700 หุ้น
59,641,925 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
42.49
TTA 3,591,200 หุ้น
56,204,630 บ.
0.20% ของหุ้นที่มี
15.65
BANPU 5,048,400 หุ้น
55,086,580 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
10.91
IRPC 13,770,200 หุ้น
55,027,144 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
4.00
BBL 482,300 หุ้น
54,856,850 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
113.74
BCH 2,345,800 หุ้น
53,334,990 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
22.74
TIDLOR 1,274,100 หุ้น
50,795,675 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
39.87
GLOBAL 2,347,300 หุ้น
50,324,000 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
21.44
OR 1,685,200 หุ้น
49,776,475 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
29.54
TOP 1,002,600 หุ้น
49,135,350 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
49.01
TRUE 13,846,200 หุ้น
46,775,578 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
3.38
BH 346,000 หุ้น
45,975,600 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
132.88
MTC 709,100 หุ้น
44,159,025 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
62.27
KTB 3,931,100 หุ้น
43,786,800 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
11.14
BEM 4,720,000 หุ้น
40,317,305 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
8.54
PTTEP 318,300 หุ้น
34,983,100 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
109.91
RATCH 670,800 หุ้น
31,417,575 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
46.84
HMPRO 2,105,900 หุ้น
29,716,100 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
14.11

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 02/09/21 ที่ติดอันดับ 9 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DOD 196,700 หุ้น
2,454,210 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
12.48
AIE 1,464,800 หุ้น
2,154,975 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
1.47
XO 25,500 หุ้น
531,400 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
20.84
FSMART 36,100 หุ้น
387,010 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.72
AUCT 38,700 หุ้น
374,505 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.68
AU 23,300 หุ้น
249,310 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.70
SPA 28,800 หุ้น
207,360 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.20
TPCH 19,300 หุ้น
204,140 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.58
NETBAY 2,900 หุ้น
71,530 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
24.67