สรุป Biglot วันที่ 02/09/21 มีหุ้น 22ตัว / รวม 32 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 02/09/21 มีหุ้น 22ตัว / รวม 32 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
CV 3 ครั้ง
62,154,309 หุ้น

242,401,810 บ.
3.90
GULF 3 ครั้ง
5,001,500 หุ้น

200,061,880 บ.
40.00
SUC 1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

98,250,000 บ.
32.75
BANPU 2 ครั้ง
3,561,000 หุ้น

38,933,600 บ.
10.93
TH 2 ครั้ง
13,100,000 หุ้น

34,060,000 บ.
2.60
IMPACT 1 ครั้ง
1,497,800 หุ้น

28,308,420 บ.
18.90
CPF 1 ครั้ง
415,200 หุ้น

11,210,400 บ.
27.00
PTL 1 ครั้ง
400,000 หุ้น

10,200,000 บ.
25.50
B 1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

10,100,000 บ.
1.01
MILL 1 ครั้ง
7,000,000 หุ้น

9,450,000 บ.
1.35
OTO 1 ครั้ง
500,000 หุ้น

6,000,000 บ.
12.00
SFLEX 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

5,800,000 บ.
5.80
DTAC 1 ครั้ง
72,700 หุ้น

3,198,800 บ.
44.00
KBANK 2 ครั้ง
9,700 หุ้น

1,195,010 บ.
123.20
WHA 1 ครั้ง
139,300 หุ้น

448,550 บ.
3.22
PTT 1 ครั้ง
7,200 หุ้น

273,600 บ.
38.00
AQ
2 ครั้ง
7,000,000 หุ้น

150,500 บ.
0.02
AQ
2 ครั้ง
7,000,000 หุ้น

150,500 บ.
0.02
AQ
2 ครั้ง
7,000,000 หุ้น

150,500 บ.
0.02
TTW 1 ครั้ง
10,000 หุ้น

120,000 บ.
12.00
U 1 ครั้ง
52,500 หุ้น

78,220 บ.
1.49
IRCP 1 ครั้ง
11,500 หุ้น

17,140 บ.
1.49