สรุป Short sale วันที่ 01/09/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 01/09/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
CPALL 21,852,200 หุ้น
1,426,885,650 บ.
0.24% ของหุ้นที่มี
65.30
PTT 9,689,300 หุ้น
368,818,225 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
38.06
AOT 4,756,200 หุ้น
299,740,850 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
63.02
DELTA 451,500 หุ้น
282,893,000 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
626.56
SCGP 4,002,900 หุ้น
274,655,625 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
68.61
INTUCH 3,178,000 หุ้น
268,663,500 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
84.54
KBANK 1,860,800 หุ้น
226,522,600 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
121.73
SAWAD 3,137,400 หุ้น
223,218,150 บ.
0.23% ของหุ้นที่มี
71.15
CPF 7,366,900 หุ้น
199,483,025 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
27.08
PTTEP 1,589,700 หุ้น
176,049,400 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
110.74
PTTGC 2,773,700 หุ้น
175,750,750 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
63.36
SCC 401,900 หุ้น
173,044,400 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
430.57
GPSC 2,080,500 หุ้น
171,767,175 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
82.56
GULF 3,895,300 หุ้น
161,530,625 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
41.47
KCE 2,093,400 หุ้น
161,467,800 บ.
0.18% ของหุ้นที่มี
77.13
TOP 3,154,800 หุ้น
155,159,650 บ.
0.15% ของหุ้นที่มี
49.18
MTC 2,460,700 หุ้น
154,676,150 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
62.86
SCB 1,384,100 หุ้น
146,010,950 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
105.49
CBG 1,026,000 หุ้น
140,096,550 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
136.55
IVL 3,091,100 หุ้น
132,428,600 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
42.84
EA 2,000,200 หุ้น
129,769,300 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
64.88
ADVANC 672,000 หุ้น
125,965,300 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
187.45
BGRIM 2,710,000 หุ้น
123,343,650 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
45.51
BBL 1,009,400 หุ้น
115,261,450 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
114.19
OSP 3,080,300 หุ้น
110,530,400 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
35.88
HMPRO 7,006,600 หุ้น
99,344,470 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
14.18
CPN 1,810,200 หุ้น
95,831,075 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
52.94
BDMS 3,746,400 หุ้น
87,624,210 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
23.39
OR 2,837,400 หุ้น
85,312,850 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
30.07
BTS 8,893,100 หุ้น
83,282,655 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
9.36
MINT 2,506,300 หุ้น
82,355,075 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
32.86
STA 2,053,800 หุ้น
77,246,000 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
37.61
BEM 8,905,500 หุ้น
76,123,445 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
8.55
AWC 17,535,800 หุ้น
75,766,114 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
4.32
BAM 4,077,500 หุ้น
74,970,790 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
18.39
DTAC 1,952,000 หุ้น
74,288,150 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
38.06
IRPC 18,359,600 หุ้น
73,085,266 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
3.98
GUNKUL 14,931,400 หุ้น
70,889,516 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
4.75
RATCH 1,462,500 หุ้น
69,028,325 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
47.20
EGCO 377,000 หุ้น
67,752,950 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
179.72
CHG 17,668,000 หุ้น
65,105,476 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
3.68
SPRC 7,388,600 หุ้น
64,292,865 บ.
0.17% ของหุ้นที่มี
8.70
COM7 924,000 หุ้น
63,939,475 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
69.20
KTB 5,588,300 หุ้น
62,269,440 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
11.14
STGT 1,564,800 หุ้น
57,457,450 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
36.72
CRC 1,630,800 หุ้น
55,105,150 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
33.79
TCAP 1,477,100 หุ้น
53,729,650 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
36.38
BCH 2,392,600 หุ้น
53,670,010 บ.
0.10% ของหุ้นที่มี
22.43
TISCO 538,000 หุ้น
50,328,575 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
93.55
TU 2,513,400 หุ้น
50,154,960 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
19.96

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 01/09/21 ที่ติดอันดับ 10 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DOD 239,100 หุ้น
2,963,750 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
12.40
AIE 767,300 หุ้น
1,130,908 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
1.47
XO 53,200 หุ้น
1,120,780 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
21.07
FSMART 49,500 หุ้น
519,750 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.50
BOL 31,200 หุ้น
304,200 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.75
SPA 36,900 หุ้น
268,215 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.27
NETBAY 10,800 หุ้น
265,690 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
24.60
AUCT 24,600 หุ้น
238,770 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.71
TPCH 21,300 หุ้น
230,040 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.80
AU 18,700 หุ้น
205,700 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
11.00