สรุป Biglot วันที่ 01/09/21 มีหุ้น 31ตัว / รวม 46 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 01/09/21 มีหุ้น 31ตัว / รวม 46 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
U-P 5 ครั้ง
200,000,000 หุ้น

200,000,000 บ.
1.00
BJC 2 ครั้ง
3,294,500 หุ้น

116,107,500 บ.
35.24
E1VFVN3001 1 ครั้ง
2,950,000 หุ้น

101,594,160 บ.
34.44
SCC 3 ครั้ง
170,000 หุ้น

72,334,220 บ.
425.50
NCL 3 ครั้ง
14,200,000 หุ้น

64,752,000 บ.
4.56
RS 1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

59,100,000 บ.
19.70
SOLAR 1 ครั้ง
25,925,000 หุ้น

38,887,500 บ.
1.50
AIMIRT 2 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

37,200,000 บ.
12.40
FTREIT 2 ครั้ง
2,000,000 หุ้น

27,000,000 บ.
13.50
GPSC 1 ครั้ง
325,000 หุ้น

26,812,500 บ.
82.50
PTTEP 1 ครั้ง
210,000 หุ้น

23,100,000 บ.
110.00
IMPACT 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

19,000,000 บ.
19.00
SFLEX 2 ครั้ง
2,710,000 หุ้น

15,803,500 บ.
5.83
PTT 1 ครั้ง
400,000 หุ้น

15,200,000 บ.
38.00
GULF13C2201A 1 ครั้ง
33,699,300 หุ้น

12,302,600 บ.
0.37
BCPG 1 ครั้ง
800,000 หุ้น

11,760,000 บ.
14.70
LHSC 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

10,400,000 บ.
10.40
JMAR13C2111A 3 ครั้ง
26,750,000 หุ้น

9,897,500 บ.
0.37
INTUCH 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

8,350,000 บ.
83.50
HYDRO
1 ครั้ง
14,285,000 หุ้น

4,999,750 บ.
0.35
HYDRO
1 ครั้ง
14,285,000 หุ้น

4,999,750 บ.
0.35
HYDRO
1 ครั้ง
14,285,000 หุ้น

4,999,750 บ.
0.35
STA 1 ครั้ง
100,000 หุ้น

3,750,000 บ.
37.50
FVC 1 ครั้ง
4,100,000 หุ้น

3,280,000 บ.
0.80
CPF 2 ครั้ง
41,000 หุ้น

1,107,000 บ.
27.00
TSR 1 ครั้ง
200,000 หุ้น

704,000 บ.
3.52
U 1 ครั้ง
245,600 หุ้น

351,210 บ.
1.43
STGT 1 ครั้ง
3,000 หุ้น

110,250 บ.
36.75
AQ
1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

67,500 บ.
0.02
AQ
1 ครั้ง
3,000,000 หุ้น

67,500 บ.
0.02
JAS 1 ครั้ง
10,000 หุ้น

28,800 บ.
2.88