สรุป Short sale วันที่ 31/08/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 31/08/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
CPALL 11,329,400 หุ้น
729,085,075 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
64.35
AOT 6,884,200 หุ้น
437,079,200 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
63.49
PTT 11,011,200 หุ้น
422,924,600 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
38.41
KBANK 2,796,500 หุ้น
343,526,200 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
122.84
KCE 4,146,100 หุ้น
319,153,525 บ.
0.35% ของหุ้นที่มี
76.98
GULF 5,629,600 หุ้น
229,714,650 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
40.80
CPN 4,179,100 หุ้น
224,063,900 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
53.62
SCB 1,962,200 หุ้น
209,347,350 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
106.69
ADVANC 1,097,300 หุ้น
204,656,750 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
186.51
GPSC 2,457,400 หุ้น
203,451,150 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
82.79
INTUCH 2,346,700 หุ้น
197,966,350 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
84.36
CBG 1,344,300 หุ้น
188,056,350 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
139.89
PTTGC 2,466,600 หุ้น
157,120,200 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
63.70
BBL 1,261,900 หุ้น
147,538,400 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
116.92
EA 2,199,700 หุ้น
144,589,250 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
65.73
BGRIM 3,129,700 หุ้น
142,668,550 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
45.59
SAWAD 1,859,800 หุ้น
133,015,100 บ.
0.14% ของหุ้นที่มี
71.52
PTTEP 1,121,700 หุ้น
125,565,250 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
111.94
BCH 5,484,300 หุ้น
123,072,820 บ.
0.22% ของหุ้นที่มี
22.44
SCC 282,900 หุ้น
121,119,000 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
428.13
BTS 12,319,800 หุ้น
116,031,675 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
9.42
TOP 2,259,500 หุ้น
112,276,600 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
49.69
HANA 1,531,000 หุ้น
109,645,025 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
71.62
BDMS 4,537,600 หุ้น
106,423,190 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
23.45
MINT 3,192,900 หุ้น
105,714,050 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
33.11
MTC 1,464,200 หุ้น
93,822,950 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
64.08
IRPC 21,859,000 หุ้น
87,578,226 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
4.01
OR 2,803,700 หุ้น
84,368,275 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
30.09
KTB 7,377,800 หุ้น
82,716,410 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
11.21
GUNKUL 16,104,700 หุ้น
76,963,828 บ.
0.18% ของหุ้นที่มี
4.78
STGT 2,110,200 หุ้น
76,891,150 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
36.44
GLOBAL 3,511,700 หุ้น
76,554,270 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
21.80
TCAP 2,081,200 หุ้น
75,963,800 บ.
0.18% ของหุ้นที่มี
36.50
DELTA 129,300 หุ้น
75,210,600 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
581.68
BEM 8,012,700 หุ้น
68,962,185 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
8.61
STA 1,732,800 หุ้น
65,973,025 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
38.07
HMPRO 4,439,900 หุ้น
63,488,460 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
14.30
IVL 1,407,600 หุ้น
60,593,825 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
43.05
COM7 811,000 หุ้น
56,954,750 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
70.23
CHG 12,656,300 หุ้น
47,221,470 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
3.73
PSL 1,970,600 หุ้น
45,351,720 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
23.01
BANPU 3,971,900 หุ้น
43,871,460 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
11.05
RATCH 851,000 หุ้น
40,019,000 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
47.03
DTAC 1,053,200 หุ้น
38,587,450 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
36.64
OSP 1,014,700 หุ้น
37,036,075 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
36.50
EGCO 200,300 หุ้น
36,279,900 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
181.13
TTB 33,217,000 หุ้น
35,856,853 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
1.08
SPRC 4,021,100 หุ้น
35,645,145 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
8.86
CENTEL 1,061,300 หุ้น
35,357,075 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
33.31
BAM 1,904,800 หุ้น
35,289,700 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
18.53

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 31/08/21 ที่ติดอันดับ 10 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
AIE 767,200 หุ้น
1,173,874 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
1.53
DOD 81,600 หุ้น
987,570 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
12.10
AUCT 59,800 หุ้น
581,415 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.72
XO 21,500 หุ้น
457,890 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
21.30
BOL 36,700 หุ้น
359,660 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
9.80
TPCH 31,600 หุ้น
341,280 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.80
NETBAY 12,800 หุ้น
319,000 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
24.92
FSMART 29,000 หุ้น
308,360 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.63
AU 16,900 หุ้น
185,900 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
11.00
SPA 20,600 หุ้น
152,350 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.40