สรุป Short sale วันที่ 30/08/21

สรุป Short sale ในตลาด SET วันที่ 30/08/21 ที่ติดอันดับ 50 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
KBANK 5,764,500 หุ้น
717,565,200 บ.
0.24% ของหุ้นที่มี
124.48
CPALL 8,482,000 หุ้น
539,961,300 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
63.66
PTT 9,469,800 หุ้น
364,367,150 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
38.48
SCB 2,473,300 หุ้น
263,489,400 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
106.53
KCE 2,801,000 หุ้น
220,857,900 บ.
0.24% ของหุ้นที่มี
78.85
GULF 5,204,500 หุ้น
203,947,075 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
39.19
SAWAD 2,828,900 หุ้น
201,717,200 บ.
0.21% ของหุ้นที่มี
71.31
HANA 2,714,800 หุ้น
198,336,750 บ.
0.34% ของหุ้นที่มี
73.06
AOT 3,031,800 หุ้น
192,705,725 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
63.56
INTUCH 2,219,700 หุ้น
184,942,475 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
83.32
CPN 3,414,400 หุ้น
182,898,425 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
53.57
PTTGC 2,677,000 หุ้น
169,352,975 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
63.26
TOP 3,335,900 หุ้น
167,123,025 บ.
0.16% ของหุ้นที่มี
50.10
ADVANC 838,900 หุ้น
155,517,050 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
185.38
PTTEP 1,257,900 หุ้น
141,842,700 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
112.76
GPSC 1,506,200 หุ้น
123,375,850 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
81.91
BEM 13,673,300 หุ้น
117,437,705 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
8.59
HMPRO 7,986,600 หุ้น
113,615,400 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
14.23
SCC 263,700 หุ้น
113,435,800 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
430.17
BBL 872,900 หุ้น
103,227,650 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
118.26
MINT 3,120,500 หุ้น
103,108,900 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
33.04
CHG 25,786,000 หุ้น
96,555,592 บ.
0.23% ของหุ้นที่มี
3.74
BGRIM 2,105,500 หุ้น
93,754,775 บ.
0.08% ของหุ้นที่มี
44.53
IVL 2,064,200 หุ้น
89,645,825 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
43.43
IRPC 22,375,000 หุ้น
88,880,974 บ.
0.11% ของหุ้นที่มี
3.97
MTC 1,367,700 หุ้น
86,655,600 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
63.36
EA 1,302,900 หุ้น
84,199,725 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
64.62
BTS 8,638,700 หุ้น
81,686,860 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
9.46
BDMS 3,348,400 หุ้น
78,436,640 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
23.43
COM7 1,066,000 หุ้น
73,962,750 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
69.38
DELTA 125,700 หุ้น
71,327,600 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
567.44
KTB 6,242,100 หุ้น
70,285,270 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
11.26
TU 3,360,600 หุ้น
66,976,180 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
19.93
TTB 54,308,500 หุ้น
58,881,706 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
1.08
RATCH 1,257,900 หุ้น
58,668,825 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
46.64
CPF 2,161,900 หุ้น
58,300,275 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
26.97
TISCO 594,700 หุ้น
55,983,225 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
94.14
GLOBAL 2,561,000 หุ้น
55,855,920 บ.
0.06% ของหุ้นที่มี
21.81
CBG 397,800 หุ้น
54,829,900 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
137.83
GUNKUL 10,655,200 หุ้น
50,751,112 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
4.76
PSL 2,008,000 หุ้น
46,795,220 บ.
0.13% ของหุ้นที่มี
23.30
OSP 1,140,800 หุ้น
41,238,650 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
36.15
BCH 1,814,100 หุ้น
41,124,350 บ.
0.07% ของหุ้นที่มี
22.67
MEGA 776,800 หุ้น
38,076,800 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
49.02
KTC 571,500 หุ้น
37,488,775 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
65.60
SIRI 28,867,100 หุ้น
37,383,499 บ.
0.19% ของหุ้นที่มี
1.30
SPRC 4,115,400 หุ้น
36,970,900 บ.
0.09% ของหุ้นที่มี
8.98
PTG 1,978,800 หุ้น
36,744,470 บ.
0.12% ของหุ้นที่มี
18.57
EGCO 189,900 หุ้น
34,106,950 บ.
0.04% ของหุ้นที่มี
179.60
STGT 903,900 หุ้น
32,939,450 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
36.44

สรุป Short sale ในตลาด MAI วันที่ 30/08/21 ที่ติดอันดับ 9 ตัว

ชื่อ Volume/Value ราคาเฉลี่ย
DOD 222,000 หุ้น
2,727,200 บ.
0.05% ของหุ้นที่มี
12.28
XO 112,900 หุ้น
2,379,810 บ.
0.03% ของหุ้นที่มี
21.08
AIE 1,093,400 หุ้น
1,728,215 บ.
0.02% ของหุ้นที่มี
1.58
TPCH 31,400 หุ้น
342,260 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
10.90
NETBAY 12,000 หุ้น
300,500 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
25.04
AUCT 28,300 หุ้น
268,850 บ.
0.01% ของหุ้นที่มี
9.50
FSMART 23,100 หุ้น
246,090 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.65
SPA 21,700 หุ้น
160,580 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
7.40
AU 11,800 หุ้น
126,260 บ.
0.00% ของหุ้นที่มี
10.70