สรุป Biglot วันที่ 31/08/21 มีหุ้น 26ตัว / รวม 36 รายการ

สรุป Biglot ที่ไม่มีบนกระดาน วันที่ 31/08/21 มีหุ้น 26ตัว / รวม 36 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
NCL 6 ครั้ง
40,000,000 หุ้น

182,400,000 บ.
4.56
AOT 1 ครั้ง
2,657,500 หุ้น

169,203,020 บ.
63.67
CSP 2 ครั้ง
9,799,900 หุ้น

32,359,680 บ.
3.30
BBL 1 ครั้ง
261,900 หุ้น

29,856,600 บ.
114.00
SA 2 ครั้ง
4,400,000 หุ้น

28,600,000 บ.
6.50
E1VFVN3001 1 ครั้ง
750,000 หุ้น

25,905,000 บ.
34.54
WP 1 ครั้ง
5,000,000 หุ้น

25,000,000 บ.
5.00
IMPACT 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

19,000,000 บ.
19.00
SAWAD 1 ครั้ง
240,000 หุ้น

17,220,000 บ.
71.75
SPALI 4 ครั้ง
800,000 หุ้น

16,670,000 บ.
20.84
CPF
1 ครั้ง
600,000 หุ้น

15,900,000 บ.
26.50
CPF
1 ครั้ง
600,000 หุ้น

15,900,000 บ.
26.50
CPF
1 ครั้ง
600,000 หุ้น

15,900,000 บ.
26.50
AIMIRT 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

12,500,000 บ.
12.50
LHSC 1 ครั้ง
1,000,000 หุ้น

10,450,000 บ.
10.45
GULF13C2201A 1 ครั้ง
20,000,000 หุ้น

7,200,000 บ.
0.36
BJC 1 ครั้ง
191,800 หุ้น

6,952,750 บ.
36.25
META
1 ครั้ง
9,000,000 หุ้น

5,220,000 บ.
0.58
META
1 ครั้ง
9,000,000 หุ้น

5,220,000 บ.
0.58
META
1 ครั้ง
9,000,000 หุ้น

5,220,000 บ.
0.58
CENTEL 1 ครั้ง
110,600 หุ้น

4,149,710 บ.
37.52
PTT13C2112A 1 ครั้ง
13,871,500 หุ้น

3,710,630 บ.
0.27
BANP13C2112B 1 ครั้ง
10,000,000 หุ้น

2,600,000 บ.
0.26
HARN 1 ครั้ง
324,200 หุ้น

774,840 บ.
2.39
ERW 1 ครั้ง
10,000 หุ้น

30,200 บ.
3.02
FSMART 1 ครั้ง
1,000 หุ้น

10,500 บ.
10.50