สรุป Biglot วันที่ 30/08/21 มีหุ้น 24ตัว / รวม 58 รายการ

ชื่อ จำนวนครั้ง/Volume/Value ราคาเฉลี่ย
SF 27 ครั้ง
1,111,781,388 หุ้น
13,341,376,660 บ.
12.00
VGI-F 2 ครั้ง
119,333,500 หุ้น
723,459,340 บ.
6.06
BTS-F 1 ครั้ง
26,180,900 หุ้น
239,987,220 บ.
9.17
TU 1 ครั้ง
11,000,000 หุ้น
201,388,000 บ.
18.31
AOT 6 ครั้ง
2,160,000 หุ้น
137,052,500 บ.
63.45
E1VFVN3001 1 ครั้ง
3,280,000 หุ้น
111,530,500 บ.
34.00
RS 1 ครั้ง
2,245,000 หุ้น
47,594,000 บ.
21.20
TFMAMA 1 ครั้ง
200,000 หุ้น
38,600,000 บ.
193.00
OTO 1 ครั้ง
4,000,000 หุ้น
34,000,000 บ.
8.50
BBL-F 1 ครั้ง
282,400 หุ้น
33,187,050 บ.
117.52
SSP-W2 1 ครั้ง
7,342,909 หุ้น
20,927,290 บ.
2.85
GULF13C2201A 1 ครั้ง
40,000,000 หุ้น
11,600,000 บ.
0.29
PTT13C2112A 1 ครั้ง
46,186,500 หุ้น
11,038,570 บ.
0.24
SCC 3 ครั้ง
22,000 หุ้น
9,430,800 บ.
428.67
WHART 1 ครั้ง
600,000 หุ้น
8,070,000 บ.
13.45
SSP-W1 1 ครั้ง
2,937,163 หุ้น
7,049,190 บ.
2.40
FTREIT 1 ครั้ง
500,000 หุ้น
6,725,000 บ.
13.45
DELTA 1 ครั้ง
10,000 หุ้น
5,858,930 บ.
585.89
S5013P2112C 1 ครั้ง
7,247,500 หุ้น
5,508,100 บ.
0.76
CENTEL 1 ครั้ง
110,600 หุ้น
3,788,050 บ.
34.25
EGCO 1 ครั้ง
20,000 หุ้น
3,588,910 บ.
179.45
EGCO 1 ครั้ง
20,000 หุ้น
3,588,910 บ.
179.45
AWC 1 ครั้ง
800,000 หุ้น
3,532,320 บ.
4.42
MINT 1 ครั้ง
100,000 หุ้น
3,205,880 บ.
32.06