1
เมนูลัด
SET
ขึ้น
1255.94,1271.25,1249.89,1114.91,1128.91,1046.08,1035.17,1048.15,1044.19,1127.24,1024.46,1033.84,1080.03,1091.96,1099.76,1087.82,1125.86,1105.51,1138.27,1138.84,1214.95,1205.77,1210.48,1228.03,1236.78,1256.35,1236.10,1200.15,1239.24,1266.40,1252.92,1261.81,1272.53,1258.78,1267.41,1274.99,1282.68,1301.66,1278.63,1257.98,1266.02,1287.30,1299.69,1294.55,1280.40,1280.76,1286.53,1309.95,1322.20,1320.69,1303.97,1320.98,1336.09,1345.11,1337.51,1342.85,1352.37,1374.18,1411.01,1435.70
SET100
ขึ้น
1822.83,1848.86,1813.25,1599.98,1641.89,1511.41,1494.37,1515.84,1512.46,1651.40,1484.85,1505.34,1583.89,1603.71,1610.90,1589.79,1648.71,1614.84,1672.52,1671.79,1798.92,1780.50,1785.34,1812.02,1823.12,1851.77,1815.18,1755.73,1823.48,1868.81,1843.07,1856.46,1869.26,1843.41,1857.04,1869.96,1879.33,1913.35,1876.24,1845.47,1858.03,1891.72,1911.06,1900.80,1876.37,1875.19,1885.02,1922.60,1941.71,1939.50,1911.21,1936.70,1960.27,1974.78,1960.86,1974.61,1988.88,2026.48,2084.30,2124.48
SET50
ขึ้น
827.85,839.52,822.99,726.73,749.01,689.47,683.16,693.14,691.99,756.11,680.07,691.15,728.53,737.58,740.05,729.91,756.91,740.46,767.79,766.67,825.42,815.05,816.47,829.00,833.16,845.32,828.38,801.61,833.49,855.45,842.65,848.81,854.09,842.03,848.40,854.34,857.63,873.56,856.57,842.56,848.27,864.32,872.60,867.36,856.11,854.57,858.94,875.44,883.08,881.97,867.81,878.06,888.53,895.13,888.84,896.01,901.45,919.05,946.71,965.37
SETTHSI
ขึ้น
755.6,764.42,747.49,660.83,676.19,620.75,612.61,622.68,626.1,681.50,613.33,623.17,656.42,666.96,671.96,663.32,688.74,674.87,696.71,695.53,747.21,740.70,739.53,749.33,756.50,768.03,755.73,729.39,755.96,773.54,762.64,769.24,775.38,763.40,769.52,774.52,776.96,790.77,775.35,763.92,769.64,784.71,792.27,788.45,780.05,780.78,787.26,802.88,810.69,810.62,798.55,807.67,816.41,823.38,819.81,823.64,831.99,848.88,875.97,894.86
SETHD
ซึมขึ้น
821.35,823.31,816.71,722.61,740.49,683.83,676.18,681.54,679.81,748.05,677.59,692.63,733.84,746.90,749.05,733.65,770.50,761.22,796.29,804.88,852.88,835.79,829.37,828.04,830.92,850.32,844.97,809.71,832.44,847.44,832.89,829.56,840.31,828.06,827.66,832.10,840.02,863.81,849.73,834.76,842.24,853.69,861.89,860.76,849.96,854.61,868.90,887.08,893.45,893.27,868.00,881.24,891.87,891.95,888.66,888.80,904.18,926.82,966.83,995.91
SETCLMV
ขึ้น
744.35,754.14,739.18,645.8,655.69,605.37,600.54,612.45,628.04,690.05,616.69,626.84,659.43,662.28,666.52,655.85,679.01,673.17,703.03,708.62,758.43,748.66,749.32,758.72,766.17,785.73,774.24,741.88,761.61,779.63,775.25,783.17,798.21,783.17,784.94,792.03,801.51,812.13,797.38,781.35,789.66,809.48,822.25,815.25,805.64,820.57,832.26,851.77,871.88,867.51,860.93,873.96,882.75,886.41,881.09,881.26,894.55,911.76,920.40,943.94
sSET
ขึ้น
484.64,466.84,436.37,422.31,421.79,419.55,433.63,445.33,408.03,406.30,414.71,421.36,427.30,424.09,434.78,434.41,441.88,446.29,474.39,482.56,493.50,503.52,513.56,526.13,520.44,515.85,503.98,514.88,527.05,526.95,527.72,536.74,536.23,541.44,541.92,550.89,554.69,543.09,529.53,534.59,544.18,551.05,554.08,550.14,552.14,553.12,550.24,558.18,567.14,561.94,555.70,570.05,577.92,583.49,583.62,576.19,585.75,592.89,604.13,612.05
MAI
ขึ้น
237.33,232.09,221.24,218.26,219.09,217.75,222.42,226.36,212.11,210.79,213.07,214.07,214.60,212.14,216.05,215.72,217.40,220.22,228.49,229.66,232.23,236.46,240.28,242.05,241.11,239.70,236.82,240.38,244.54,245.43,247.06,248.99,248.44,252.61,252.64,254.73,256.19,254.97,251.44,253.86,257.80,260.74,263.35,262.58,264.64,263.69,266.56,270.78,276.04,275.03,273.67,278.94,282.31,285.59,284.60,284.87,287.60,289.21,292.51,294.49
BAM
ขึ้น
23.70,24.80,23.50,20.30,18.10,15.60,16.00,16.40,17.50,20.10,17.10,17.50,19.00,18.40,18.60,18.80,20.00,20.40,21.30,21.10,23.80,21.90,21.20,21.90,21.70,21.90,21.80,21.30,21.90,21.90,21.80,22.70,24.00,23.40,23.70,23.40,24.50,24.00,23.30,22.10,22.20,22.80,23.50,23.50,23.10,23.20,23.40,23.50,24.10,23.40,22.90,23.40,23.50,23.40,23.40,23.60,23.40,23.40,23.60,24.80
PTT
ขึ้น
28.00,26.25,26.00,26.50,25.75,27.50,29.50,27.25,29.00,31.25,31.25,30.00,29.00,30.75,30.25,33.75,35.50,38.25,36.00,35.75,35.50,36.00,35.75,36.00,35.50,33.25,34.25,35.25,34.00,33.25,33.75,34.00,34.00,33.50,34.00,35.00,35.50,35.00,34.25,35.25,35.50,36.25,36.00,35.50,35.50,36.00,36.50,36.75,37.00,35.75,36.25,36.25,36.75,36.50,35.50,35.50,36.00,37.00,38.00,39.50
PTTEP
ขึ้น
58.25,58.00,57.00,55.00,59.75,63.25,55.50,59.25,66.25,67.25,64.50,63.00,67.50,67.00,75.25,80.00,79.00,86.75,82.75,79.75,79.75,79.50,80.50,78.25,74.00,76.50,79.00,77.50,76.25,74.75,76.00,76.25,77.00,77.00,78.25,84.50,84.00,82.50,83.00,83.50,83.00,84.00,83.50,81.75,83.50,85.50,88.00,88.50,89.00,84.50,85.50,86.50,87.00,86.50,84.25,84.00,86.75,89.00,92.75,98.75
KBANK
ซึมขึ้น
87.75,86.00,87.25,86.50,89.25,93.00,79.25,79.00,81.50,84.00,89.25,85.00,91.50,88.25,89.50,88.75,87.75,95.75,100.00,97.50,95.00,95.00,98.75,95.50,96.50,99.00,100.50,103.50,97.00,90.25,90.50,88.50,86.25,84.25,84.00,86.25,86.50,83.25,84.00,83.50,85.00,84.25,85.25,84.25,82.75,82.25,87.00,88.00,87.25,85.50,86.50,87.00,88.25,90.50,96.00,96.00,97.75,100.00,115.00,117.00
ADVANC
ซึมขึ้น
172.50,180.00,190.00,196.00,197.50,188.00,194.00,202.00,202.00,199.00,198.00,201.00,195.50,199.00,199.00,195.00,195.00,187.50,191.00,192.50,194.50,191.50,190.00,188.50,195.00,194.00,194.50,195.50,202.00,199.50,198.50,200.00,199.50,201.00,198.00,198.50,198.50,197.50,193.50,193.50,190.50,191.00,190.00,189.00,188.50,189.50,191.50,191.50,192.00,188.50,189.50,191.00,191.00,189.50,192.50,191.50,193.50,197.00,198.50,201.00
SCB
ขึ้น
62.25,62.00,61.50,61.50,63.25,65.00,58.25,59.00,60.75,64.00,66.25,64.50,69.25,67.75,68.75,67.50,70.75,73.75,76.75,73.50,70.25,69.50,72.00,70.25,68.50,69.25,71.75,69.75,68.25,67.00,68.50,67.00,66.00,66.25,66.00,68.50,67.00,66.00,66.50,68.00,67.75,67.50,68.00,67.25,66.50,66.75,69.50,69.75,69.00,67.75,68.75,69.75,71.50,74.75,74.00,74.00,74.75,76.50,87.75,89.25
PTTGC
ขึ้น
27.00,24.00,24.50,24.30,24.20,25.50,27.75,24.80,25.50,27.75,28.00,28.25,27.50,30.50,31.25,34.75,36.75,38.00,35.75,34.75,34.25,34.75,35.50,36.75,39.00,35.75,36.75,36.75,36.00,35.00,38.25,36.75,36.25,36.75,37.00,38.00,37.75,37.75,37.00,38.50,40.50,41.25,41.00,40.25,41.75,44.25,46.00,46.00,45.00,43.00,43.00,44.00,45.00,44.00,43.00,43.00,45.50,46.50,47.75,51.00
CPALL
ซึมขึ้น
61.75,60.00,59.50,60.00,59.50,59.75,59.25,58.50,59.00,59.25,59.75,60.25,60.25,61.00,60.25,61.75,60.75,62.50,62.25,63.25,63.50,64.25,64.25,64.75,63.75,64.25,65.25,66.00,65.50,66.00,66.50,66.25,69.25,68.75,68.75,69.25,71.00,69.75,70.00,72.00,74.00,73.50,71.75,70.25,69.50,69.75,69.75,70.00,69.50,68.75,68.50,68.75,69.75,70.25,69.50,70.50,70.75,70.75,71.50,72.75
BBL
ซึมขึ้น
95.75,91.75,93.50,89.00,92.25,97.50,88.00,91.00,92.00,93.50,98.00,96.00,100.50,98.75,97.25,97.00,95.75,100.50,105.00,106.00,106.50,109.00,116.50,116.00,111.00,115.00,118.00,119.00,111.00,104.50,104.50,103.00,101.00,100.00,100.50,104.00,100.50,98.75,96.25,96.00,98.00,97.25,96.00,95.25,94.25,94.25,96.75,96.00,96.75,96.75,95.25,96.75,98.50,102.50,109.50,109.00,115.00,115.50,128.00,126.50
MINT
ซึมขึ้น
22.40,19.30,17.70,16.00,15.40,15.60,16.60,14.20,13.70,14.10,15.80,16.20,16.10,16.80,16.50,16.50,16.20,18.60,18.80,18.60,18.80,19.00,20.10,22.40,20.60,20.00,20.60,20.80,20.80,20.60,20.70,21.00,20.80,20.70,20.80,21.10,21.10,20.00,18.90,19.00,19.30,19.40,19.30,18.50,18.10,16.80,18.00,17.30,16.80,16.90,17.20,17.40,19.20,19.70,19.20,18.60,18.90,19.40,21.00,22.10
TOP
ขึ้น
35.25,30.50,28.75,28.25,27.50,29.75,30.25,27.00,28.25,30.50,30.25,29.75,29.00,30.75,31.00,35.50,36.75,39.00,36.50,35.50,34.75,34.75,35.00,38.25,39.00,36.75,38.00,38.75,39.25,40.25,41.00,39.50,38.75,38.50,39.25,40.75,41.00,40.50,40.75,43.25,43.25,43.75,42.25,41.25,43.00,44.00,46.25,46.50,47.25,45.00,44.75,45.25,45.25,45.25,43.75,43.00,44.50,46.75,47.25,50.50
GPSC
ขึ้น
51.75,45.50,47.00,49.00,53.50,57.75,61.50,52.50,53.25,56.00,55.25,55.50,55.00,57.00,56.00,57.75,57.00,65.00,64.75,66.00,66.50,68.25,67.00,64.75,63.25,62.25,63.25,65.25,66.00,71.75,72.25,69.25,70.50,70.50,70.25,71.00,70.50,68.25,68.50,68.00,72.25,74.25,72.00,71.50,71.75,71.50,73.25,76.00,75.50,77.25,78.50,78.75,78.00,77.75,76.25,75.50,76.75,79.50,79.25,80.50
INTUCH
ขึ้น
45.75,43.00,43.00,43.75,46.50,47.50,50.00,46.25,45.75,48.00,49.00,49.25,49.25,50.00,48.00,49.50,48.50,47.25,46.25,46.75,47.00,47.75,47.75,47.75,47.50,47.00,48.50,49.75,50.00,52.00,52.00,52.50,52.50,52.75,53.25,53.50,53.50,53.50,55.25,53.00,54.00,53.50,53.50,53.50,52.75,53.25,52.75,53.75,53.25,52.50,53.00,53.00,53.25,53.25,52.25,53.75,53.00,53.50,54.25,56.25
AOT
ขึ้น
56.50,50.00,49.50,49.00,47.00,50.25,53.75,47.25,48.00,50.25,50.75,50.50,49.75,50.75,49.50,50.25,50.00,57.50,56.75,56.75,57.00,57.25,55.75,56.25,54.75,54.00,58.50,62.00,60.50,61.25,60.25,58.75,58.75,59.50,60.00,61.50,62.25,60.50,59.50,59.75,60.00,61.00,60.25,59.75,59.00,58.50,60.00,59.50,58.75,57.25,58.00,58.00,59.25,61.50,61.25,62.00,61.75,63.50,67.50,67.00
CPF
ขึ้น
22.00,20.80,20.30,21.20,21.90,21.90,23.30,21.60,22.50,23.50,23.50,24.20,24.00,24.30,24.30,25.50,25.25,26.00,25.75,25.50,24.90,24.90,25.75,26.75,25.75,25.25,26.75,27.50,27.00,27.75,27.75,27.50,28.25,28.00,27.25,27.50,27.00,27.00,27.00,27.25,27.50,28.50,28.25,28.75,28.75,29.00,29.00,29.00,28.75,28.25,28.75,28.75,29.00,31.25,31.00,31.50,31.50,32.00,32.25,33.00
TRUE
ขึ้น
2.72,2.70,2.44,2.46,2.78,3.10,3.30,3.22,2.90,2.90,2.98,2.94,2.98,3.08,3.14,3.04,3.16,3.12,3.22,3.14,3.22,3.34,3.34,3.40,3.36,3.32,3.22,3.30,3.32,3.24,3.28,3.28,3.24,3.30,3.28,3.26,3.34,3.26,3.24,3.22,3.22,3.22,3.22,3.16,3.18,3.18,3.30,3.32,3.40,3.72,3.70,3.70,3.70,3.80,3.74,3.70,3.82,3.82,3.84,3.98
JAS
Sideway
4.16,4.12,3.86,3.86,4.10,4.12,4.26,4.28,4.06,4.22,4.24,4.20,4.32,4.60,4.90,5.00,5.05,5.10,5.25,5.25,5.25,5.25,5.25,5.10,5.05,4.92,4.90,4.94,3.70,3.82,3.96,4.02,3.90,3.94,3.92,3.98,3.96,3.92,3.94,3.94,3.90,3.92,3.90,3.90,3.88,3.80,3.78,3.78,3.82,3.76,3.70,3.74,3.78,3.84,3.76,3.74,3.78,3.78,3.84,3.98
IVL
ขึ้น
19.80,17.10,17.40,17.30,17.20,18.20,19.70,16.90,17.20,18.30,18.80,19.50,19.00,21.40,21.30,22.40,22.40,25.00,24.20,24.50,24.40,24.80,24.50,25.50,25.75,25.00,25.75,26.75,27.00,28.00,27.75,26.25,26.75,27.50,27.50,28.00,28.75,27.00,26.75,27.25,28.00,28.75,28.50,28.00,28.25,29.75,31.00,30.50,31.25,28.75,29.25,29.75,29.50,29.00,28.50,28.50,29.50,30.50,30.75,33.25
GULF
Sideway
27.1,24.8,25,25.9,27.5,31.1,27.7,28.4,29.3,29.4,29.8,29.8,30,29.8,30.2,29.7,32.4,33.6,34,35.7,35.4,35,34.9,35.25,33.25,34.25,36.00,36.50,39.00,39.25,38.00,39.00,39.50,39.50,39.00,38.75,38.75,38.25,38.00,39.25,39.75,39.50,38.50,38.25,38.00,37.25,38.00,39.00,39.25,39.25,38.75,39.00,38.50,38.00,37.00,37.75,37.75,39.00,38.00,38.75
SCC
ขึ้น
272.00,274.00,276.00,289.00,316.00,285.00,289.00,313.00,323.00,320.00,312.00,324.00,318.00,316.00,317.00,313.00,329.00,329.00,320.00,324.00,321.00,323.00,323.00,314.00,327.00,326.00,322.00,319.00,328.00,326.00,323.00,330.00,339.00,340.00,346.00,338.00,333.00,332.00,336.00,339.00,342.00,340.00,341.00,336.00,339.00,345.00,347.00,347.00,346.00,341.00,343.00,342.00,341.00,333.00,343.00,341.00,353.00,360.00,361.00,368.00
KTB
ซึมขึ้น
11.10,10.00,9.85,10.00,10.00,10.20,10.80,10.00,10.20,10.40,10.90,11.10,10.80,11.40,11.20,11.30,11.30,12.00,11.40,11.10,11.00,10.80,10.80,11.10,10.90,10.50,10.80,11.10,10.90,10.70,10.70,10.50,10.40,10.30,10.60,10.60,11.00,10.60,10.40,10.30,10.30,10.40,10.50,10.00,10.00,9.95,9.95,9.80,9.90,9.70,9.70,9.60,9.90,10.00,10.50,10.40,10.50,10.80,12.00,11.90
SAWAD
ซึมขึ้น
56.75,50.75,47.25,45.50,42.25,47.50,48.50,41.25,36.00,36.50,40.75,43.50,40.75,42.50,37.00,39.00,37.25,41.75,45.25,47.50,48.75,51.75,54.00,51.25,49.50,47.50,51.25,54.50,53.50,52.75,53.00,52.00,53.25,54.00,53.50,53.75,53.75,52.50,51.00,50.75,53.00,53.25,54.50,53.75,54.25,53.25,53.50,56.50,59.00,58.75,59.00,58.50,58.50,57.50,55.00,57.00,56.00,56.25,57.25,59.00
CPI
Sideway
1.20,1.16,1.02,1.16,1.19,1.16,1.26,1.16,1.11,1.25,1.27,1.15,1.15,1.22,1.17,1.20,1.18,1.20,1.21,1.19,1.23,1.21,1.20,1.22,1.21,1.19,1.21,1.22,1.22,1.20,1.20,1.21,1.18,1.20,1.19,1.19,1.20,1.19,1.18,1.19,1.18,1.18,1.18,1.19,1.19,1.21,1.21,1.24,1.25,1.24,1.24,1.20,1.22,1.23,1.23,1.23,1.24,1.26,1.24,1.26
TVT
ขึ้น
0.41,0.39,0.36,0.36,0.35,0.40,0.40,0.39,0.39,0.38,0.39,0.36,0.37,0.37,0.33,0.34,0.34,0.34,0.35,0.34,0.33,0.33,0.35,0.36,0.37,0.36,0.34,0.36,0.37,0.38,0.39,0.44,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.42,0.44,0.45,0.45,0.47,0.50,0.53,0.51,0.51,0.52,0.54,0.57,0.59
FANCY
ซึมขึ้น
0.27,0.25,0.23,0.21,0.24,0.27,0.27,0.29,0.25,0.26,0.28,0.28,0.28,0.28,0.29,0.28,0.28,0.27,0.28,0.28,0.32,0.33,0.34,0.35,0.31,0.30,0.31,0.32,0.35,0.35,0.36,0.37,0.37,0.36,0.35,0.38,0.39,0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.39,0.38,0.42,0.42,0.42,0.46,0.46,0.44,0.43,0.47,0.48,0.50,0.51,0.52,0.51,0.54,0.54,0.54
ASK
ขึ้น
16.80,15.90,15.30,15.50,15.10,15.80,16.20,14.80,15.00,15.00,15.30,15.70,15.40,15.60,15.30,15.30,14.40,15.00,15.50,15.50,15.70,16.50,17.20,16.30,16.40,15.30,15.80,15.90,15.60,15.50,15.50,15.30,15.80,15.80,16.00,16.60,16.50,15.90,15.70,15.90,15.70,16.10,16.10,16.00,16.20,17.00,17.70,18.00,18.10,17.90,18.00,18.40,18.40,18.30,18.40,18.70,18.90,18.80,19.10,19.30
CITY
ขึ้น
1.44,1.49,1.41,1.14,1.21,1.15,1.18,1.22,1.37,1.35,1.40,1.40,1.25,1.23,1.28,1.28,1.28,1.28,1.38,1.38,1.38,1.38,1.32,1.33,1.34,1.33,1.40,1.40,1.40,1.40,1.40,1.40,1.39,1.42,1.40,1.47,1.45,1.49,1.49,1.51,1.52,1.53,1.53,1.55,1.55,1.55,1.57,1.56,1.57,1.59,1.58,1.65,1.67,1.89,1.87,1.88,1.89,1.91,1.95,1.99
PSTC
ซึมขึ้น
0.40,0.39,0.35,0.32,0.28,0.28,0.27,0.27,0.31,0.28,0.29,0.30,0.29,0.29,0.29,0.29,0.29,0.29,0.29,0.30,0.29,0.31,0.31,0.31,0.34,0.37,0.35,0.34,0.34,0.33,0.34,0.36,0.35,0.36,0.35,0.36,0.35,0.36,0.40,0.43,0.42,0.41,0.41,0.44,0.43,0.40,0.41,0.41,0.42,2.02,1.96,2.00,2.00,2.00,2.00,1.98,2.12,2.08,2.10,2.08
PF
ซึมขึ้น
0.48,0.44,0.39,0.40,0.40,0.41,0.42,0.43,0.38,0.39,0.40,0.40,0.36,0.35,0.36,0.35,0.34,0.35,0.35,0.37,0.38,0.40,0.40,0.41,0.41,0.38,0.39,0.37,0.38,0.38,0.37,0.37,0.36,0.36,0.35,0.36,0.35,0.35,0.34,0.36,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.33,0.35,0.36,0.35,0.36,0.35,0.35,0.40,0.46,0.50
BCP
ขึ้น
18.00,15.90,15.20,14.50,14.20,15.20,15.80,13.50,13.50,14.40,14.80,14.50,14.30,15.00,15.20,17.30,18.00,19.20,18.40,18.60,18.50,18.60,18.50,19.30,19.50,18.20,18.50,18.60,18.00,17.70,18.20,18.20,18.30,18.10,18.20,18.50,18.60,18.70,19.10,19.00,19.10,19.60,19.00,18.50,19.10,20.60,21.20,21.20,21.10,20.40,20.40,20.80,20.80,20.80,21.30,22.10,22.10,22.30,22.70,23.50
DREIT
ซึมขึ้น
4.00,4.60,4.20,4.08,4.08,3.96,4.00,4.04,3.90,3.88,3.88,3.88,3.70,3.60,3.64,3.60,3.48,3.50,3.52,3.54,3.52,3.54,3.54,3.56,3.54,3.48,3.50,3.50,3.48,3.52,3.52,3.48,3.50,3.52,3.52,3.54,3.56,3.58,3.56,3.54,3.52,3.58,3.52,3.54,3.60,3.64,3.82,3.80,3.80,3.78,3.78,3.80,3.92,4.18,4.18,4.18,4.18,4.30,4.40,4.70
TIGER
Sideway
1.79,1.79,1.74,1.49,1.20,1.30,1.34,1.48,1.44,1.55,1.58,1.59,1.52,1.70,1.68,1.49,1.56,1.55,1.55,1.52,1.59,1.54,1.51,1.65,1.58,1.55,1.54,1.51,1.54,1.55,1.58,1.56,1.52,1.52,1.53,1.53,1.55,1.51,1.50,1.50,1.50,1.50,1.51,1.52,1.49,1.52,1.52,1.53,1.53,1.54,1.67,1.65,1.64,1.61,1.58,1.63,1.65,1.65,1.67,1.64
UVAN
ขึ้น
3.92,4.00,3.90,4.04,4.06,3.90,3.80,3.94,3.80,3.78,3.62,3.80,3.80,3.78,3.68,3.68,3.72,3.70,3.70,3.70,3.76,3.78,3.78,3.76,3.82,3.70,3.66,3.72,3.72,3.74,3.74,3.76,3.78,3.82,3.82,4.02,3.98,4.02,3.98,4.00,4.00,4.06,4.02,3.98,3.98,4.02,4.06,4.10,4.12,4.12,4.10,4.12,4.12,4.22,4.20,4.16,4.20,4.22,4.24,4.26
CSP
ซึมขึ้น
0.60,0.59,0.55,0.54,0.53,0.54,0.49,0.50,0.49,0.48,0.50,0.53,0.51,0.51,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.50,0.54,0.48,0.51,0.48,0.49,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.52,0.55,0.57,0.56,0.55,0.55,0.53,0.53,0.53,0.53,0.55,0.54,0.55,0.59,0.59,0.57,0.59,0.60,0.60,0.58,0.60,0.65,0.65,0.61,0.61,0.62,0.65,0.65,0.66
A
ขึ้น
5.00,5.05,4.80,4.84,4.88,4.78,4.78,4.94,4.70,4.80,4.88,4.80,4.80,4.76,4.80,4.60,4.70,4.70,4.80,4.70,4.70,4.60,4.66,4.66,4.60,4.58,4.68,4.70,4.60,4.60,4.64,4.70,4.68,4.68,4.60,4.70,4.70,4.68,4.64,4.66,4.70,4.70,4.66,4.66,4.66,4.70,4.66,4.70,4.68,4.66,4.66,4.68,4.66,4.62,4.64,4.64,4.68,4.70,4.80,5.00
ABPIF
Sideway
3.24,3.18,3.14,3.10,3.14,3.14,3.16,3.16,3.08,3.08,3.08,3.10,3.12,3.14,3.58,3.50,3.50,3.48,3.54,3.54,3.58,3.56,3.54,3.56,3.56,3.50,3.50,3.52,3.52,3.50,3.52,3.52,3.50,3.52,3.50,3.50,3.52,3.50,3.50,3.50,3.48,3.50,3.48,3.48,3.50,3.48,3.48,3.54,3.52,3.56,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.52,3.52,3.54,3.56,3.56
MAI
ขึ้น
237.33,232.09,221.24,218.26,219.09,217.75,222.42,226.36,212.11,210.79,213.07,214.07,214.60,212.14,216.05,215.72,217.40,220.22,228.49,229.66,232.23,236.46,240.28,242.05,241.11,239.70,236.82,240.38,244.54,245.43,247.06,248.99,248.44,252.61,252.64,254.73,256.19,254.97,251.44,253.86,257.80,260.74,263.35,262.58,264.64,263.69,266.56,270.78,276.04,275.03,273.67,278.94,282.31,285.59,284.60,284.87,287.60,289.21,292.51,294.49
KYE
ขึ้น
248.00,240.00,240.00,241.00,236.00,238.00,238.00,230.00,228.00,231.00,231.00,232.00,232.00,235.00,235.00,234.00,237.00,237.00,234.00,234.00,238.00,240.00,242.00,240.00,242.00,240.00,239.00,239.00,240.00,241.00,240.00,240.00,239.00,239.00,239.00,241.00,240.00,239.00,240.00,240.00,240.00,240.00,246.00,247.00,244.00,252.00,272.00,265.00,270.00,310.00,310.00,307.00,309.00,309.00,309.00,315.00,319.00,319.00,322.00,320.00
ERWPF
ซึมขึ้น
4.60,4.68,4.48,4.38,4.38,4.38,4.24,4.36,4.00,3.94,4.18,4.12,4.28,4.10,4.10,4.12,4.10,4.12,4.18,4.14,4.14,4.14,4.36,4.16,4.18,4.04,4.10,4.16,4.10,4.10,4.16,4.20,4.30,4.12,4.12,4.14,4.12,4.20,4.26,4.30,4.38,4.32,4.26,4.24,4.26,4.24,4.36,4.38,4.42,4.40,4.40,4.70,4.70,4.68,4.66,4.78,4.54,4.62,4.70,4.78
VRANDA
Sideway
5.35,5.30,5.25,5.00,5.00,4.96,4.90,4.90,4.70,4.80,4.72,4.70,4.68,4.66,4.64,4.62,4.60,4.60,4.58,4.60,4.52,4.60,4.58,4.68,4.62,4.58,4.60,4.60,4.60,4.58,4.58,4.58,4.54,4.58,4.56,4.54,4.52,4.48,4.46,4.50,4.50,4.50,4.78,4.70,4.64,4.66,5.00,5.05,5.25,5.30,5.45,5.55,5.75,5.95,6.00,5.95,6.00,6.30,6.55,6.50
SETHD
ซึมขึ้น
821.35,823.31,816.71,722.61,740.49,683.83,676.18,681.54,679.81,748.05,677.59,692.63,733.84,746.90,749.05,733.65,770.50,761.22,796.29,804.88,852.88,835.79,829.37,828.04,830.92,850.32,844.97,809.71,832.44,847.44,832.89,829.56,840.31,828.06,827.66,832.10,840.02,863.81,849.73,834.76,842.24,853.69,861.89,860.76,849.96,854.61,868.90,887.08,893.45,893.27,868.00,881.24,891.87,891.95,888.66,888.80,904.18,926.82,966.83,995.91
TCJ
ขึ้น
2.72,2.30,2.18,2.50,2.16,2.04,1.98,1.98,1.91,1.91,1.90,1.90,1.96,1.86,2.00,2.00,2.12,2.14,2.18,2.10,1.80,1.89,2.06,2.20,2.20,2.02,2.04,2.16,2.08,2.08,2.08,2.06,2.06,2.04,2.14,2.18,2.24,2.26,2.08,2.12,2.42,2.36,2.30,2.28,2.50,2.62,2.52,2.58,2.58,2.56,2.66,2.74,2.74,2.78,2.74,2.78,2.76,2.74,2.96,2.98